25.7.2013 Další silnice II. a III. třídy včetně poškozených mostů v Moravskoslezském kraji se budou rekonstruovat. Krajští zastupitelé dnes na svém jednání rozhodli, že plánované opravy jsou nutné a pro region potřebné, a schválili také způsob jejich financování.


V následujících dnech pak na základě tohoto rozhodnutí mohou krajští radní vyhlásit významnou veřejnou zakázku na zhotovitele projektu „Silnice 2014  II. a III. etapa“ za téměř tři čtvrtě miliardy korun. Opravy budou financovány z evropských peněz – Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
 
 
Chceme v našem kraji využít každou korunu, která se nám z evropských fondů pro léta 2007 až 2013 nabízí. Po nedávném navýšení prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko o osm set milionů korun jsou k dispozici ještě přibližně tři miliardy korun. Máme jasný plán na investování těchto prostředků a dostatek dobrých projektů. Jde zejména o rekonstrukce silnic, projekty v oblasti sociálních služeb, modernizace nemocnic a škol,“ uvedl hejtman Miroslav Novák. Upřesnil, že Moravskoslezský kraj vlastní silniční síť o délce 2713,4 kilometru s 1111 mosty, asi čtvrtina těchto komunikací potřebuje opravit.


Pokud jde o schopnost čerpat evropské peníze, Moravskoslezskému kraji se daří, tyto prostředky využíváme účelně a smysluplně. I když od příštího roku, kdy začíná nové sedmileté programové období Evropské unie, bude složitější získat evropské dotace, mapujeme potřeby regionu. Ukazuje se, že klíčovými tématy budou podpora zaměstnanosti v kraji, podnikání a inovací, témata spojená s ochranou životního prostředí, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury. Věříme, že znalost potřeb regionu nám pomůže při dalším vyjednávání s ministerstvy o přísunu evropských peněz do našeho kraje,“ konstatoval náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.

Silnice 2014 - II. etapa

Projekt řeší rekonstrukci silnice II/486 mezi Krmelínem a Fryčovicemi, dále rekonstrukci silnice III/4688 v Karviné a rekonstrukci stávajících opěrných zdí podél silnice II/457. Celková délka řešeného úseku v Krmelíně je 5,095 km, v Karviné je to 4,033 km a 3,674 km v Jindřichově.
Celkem 9,12 km, předpokládané náklady 554,882 mil. Kč

Silnice 2014 - III. etapa 

Projekt řeší rekonstrukci:

- silnice III/46428 mezi Studénkou a Kunínem - 6,305 km,

- mostu ev. č. 44331-3 Pilný Mlýn a rekonstrukci silnice III/44331 v trase Litultovice – Moravice - 7,371 km

- silnice II/647 mezi Klimkovicemi a Porubou - 1,976 km,

- mostu ev. č. 46824-4 přes železniční trať ČD za obcí Bolatice - 0,075 km.

Celkem 15,72 km + 3 mosty, předpokládané náklady 186,401 mil. Kč

Další projekt „Silnice 2014 IV. a V. etapa“ bude schvalovat krajské zastupitelstvo v září.
 
 
Kromě těchto projektů připravuje Moravskoslezský kraj v těchto dnech už další na opravy silnic a mostů za zhruba 329 milionů korun, o kterých budou krajští zastupitelé jednat v září.

Zpracovala kancelář hejtmana kraje