25.7.2013 Letní údržba komunikací spočívá mimo jiné také v sečení trávy kolem silnic. Je nutné připomenout, že Správa silnic Moravskoslezského kraje tuto činnost vykonává na silnicích II. a III. tříd, jež jsou v majetku Moravskoslezského kraje. Komunikace I. tříd spravuje Ředitelství silnic a dálnic a údržbu zeleně ve městech a obcích si zajišťují jednotliví majitelé.

Řidiči potřebují na křižovatkách dobrý výhled, proto je velmi důležité sečení ploch silničních pozemků podle zatřídění komunikace a s ohledem na zabezpečení rozhledových poměrů.

„Sečení zeleně se provádí ve dvou hlavních cyklech. První proběhl během června a července, druhé sečení máme naplánováno v měsíci září,“ informoval technicko-provozní náměstek Milan Novák.

Další činností v letním období je údržba vyrostlé vegetace. Vzhledem ke zdravotnímu stavu vzrostlé zeleně podél silnic a na možné ohrožení účastníků silničního provozu buďto pádem větví nebo celých stromů, je pozornost věnována zejména zajištění kácení a ořezů takovýchto nebezpečných stromů a dále na údržbu, resp. obnovení průjezdního profilu ořezem.„Tyto některé činnosti s ohledem na vegetační období se provádějí v období vegetačního klidu listopad – duben a jsou realizovány jako náhradní práce v zimním období,“ doplnil Milan Novák.