19.7.2013 Čistit komunikace nařizuje zákon dvakrát ročně. Vedení Moravskoslezského kraje se ale rozhodlo, že v oblastech, které nejvíce trpí znečištěním ovzduší, se bude uklízet častěji. Proto od dubna - aby se lidem lépe dýchalo - na vytypované komunikace v celkové délce 400 kilometrů vyjíždějí zametací a kropicí vozy Správy silnic Moravskoslezského kraje jednou za tři týdny.
 
Nadlimitní čištění bylo zahájeno poté, co skončil úklid komunikací po zimě, který ukládá zákon o pozemních komunikacích. V současnosti běží už druhý cyklus nadlimitního čištění, který by měl být ukončen v druhé polovině července (záleží na klimatických podmínkách).
Tímto opatřením dojde ke snížení koncentrace polétavého prachu přímo v dýchací zóně obyvatel, kteří se kolem komunikace pohybují nebo žijí v její blízkosti. K celkovému vyhodnocení akce přistoupíme v listopadu po ukončení všech čtyř cyklů nadlimitního čištění komunikací. Odhadujeme, že zvýšenou intenzitou čištění ročně navíc smeteme zhruba 1440 tun prašných částic všech frakcí, které se tak už opětovným zvířením nedostanou zpátky  do ovzduší,“  konstatoval náměstek hejtmana pro životní prostředí a dopravu Daniel Havlík.
 
V Moravskoslezském kraji jsou dlouhodobě překračovány limity pro kvalitu ovzduší u polétavého prachu. Jedním z původců tohoto znečištění jsou emise z automobilové dopravy (emise z výfuků a brzdových destiček) a sekundární prašnost z již usazených částic na vozovce. „Častější čistění silnic  se jeví jako jedna z možností, jak eliminovat nečistoty na vozovce a minimalizovat škodlivé dopady na zdraví obyvatel. Proto byly pro častější čištění vybrány komunikace I., II. a III. třídy  v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, tedy v místech, kde jsou dlouhodobě překračovány povolené limity pro množství polétavého prachu v ovzduší, tzv. částice PM10, jsou v blízkosti obytné zástavby s vysokou hustotou obyvatel a zároveň je na nich vysoká intenzita dopravy,“dodal náměstek hejtmana Daniel Havlík.
K dosažení co největšího efektu jsou termíny nadlimitního čištění silnic sladěny s termíny úklidu, který zajišťují správci jednotlivých komunikací. Navazují tedy na úklidové práce, které provádějí města či obce. Roční rozpočet na zvýšenou četnost čištění pozemních komunikací počítá s částkou 8 milionů korun.
„Častějším čištěním silnic se razantně sníží množství prachu a dalších škodlivých látek v ovzduší. Ocení to nejen citliví jedinci jako jsou senioři, děti a těhotné ženy, ale zejména alergici a astmatici.  Toto opatření by mohlo přispět k zlepšení jejich zdravotního stavu a celkové kvality života, dá se totiž předpokládat, že díky čistějšímu ovzduší je postihne méně astmatických a alergických záchvatů,“ uvedl lékař a ředitel  Městské nemocnice Ostrava Tomáš Nykel.
 
 
 
 
Zpracovala kancelář hejtmana kraje