19.7.2013  Důvodem úplné uzavírky silnice III/4862 v obci Kozlovice, místní části Měrkovice je oprava vozovky frézováním a pokládka nové živičné vrstvy. Úplná uzavírka bude probíhat ve dnech od 19. 7. 2013 (pátek) od 7:00 hod. do 22. 7. 2013 19:00 hod. (pondělí).
 
Objízdná trasa bude vedena po vyznačené objízdné trase pomocí dopravního značení takto: ve směru od středu Kozlovic bude doprava odkloněna ze silnice III/4848 na silnici III/4861 směr Hukvaldy, pak vlevo na II/486 přes Hukvaldy, pak silnice II/486 přechází do správního obvodu Městského úřadu Kopřivnice, pak vlevo na místní komunikaci ve městě Kopřivnice, místní část Mniší, která pokračuje jako místní komunikace v obci Kozlovice, místní část Měrkovice  a souvisle přechází jako krajská silnice III/4862 – opravovaná. Žádáme řidiče o trpělivost.