15.7.2013 Ano Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o. se každoročně již v letních měsících zabývá přípravou na zimní období.   Příroda nedává předem avízo jaká bude zima s jakým průběhem a kdy přesně vysype první sněhovou nadílku. Proto je potřeba  začít z přípravou dlouho dopředu. 
„Každým rokem vyhodnocujeme průběh zimy a zkušenosti zapracováváme do následujícího plánu zimní údržby. Každá zima je jiná, s jiným průběhem“, vysvětluje ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm a dodává: V současné době navážíme do skladů posypový materiál – sůl a interní materiál, jednak abychom se předzásobili a jednak využíváme letních nižších cen posypového materiálu. Předpokládám, že do konce září budeme mít sklady plné.“ Celková kapacita všech skladů je cca 30 tisíc tun soli.

Hlavním dokumentem pro provádění zimní údržby silnic v Moravskoslezském kraji je „Plán zimní údržby Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o.“, který musí být zpracován a předložen ke schválení na Ministerstvo dopravy a spojů do 30. září.Ten musí vycházet ze zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/97 Sb. , ve které jsou mimo jiné stanoveny lhůty pro zajištění sjízdnosti v zimním období. Komunikace jsou taktéž rozděleny podle důležitosti a nutnosti zajištění sjízdnosti v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů:

a)   Na dálnicích a rychlostních komunikacích do 2 hodin
b)   Na silnicích zařazených do       I. pořadí do 3 hodin
                                              II. pořadí do 6 hodin
                                              III. pořadí do 12 hodin

Lhůty uvedené platí pro dálnice a silnice zařazené do I. pořadí po celých 24 hodin, pro silnice zařazené do II. a III. pořadí po dobu stanovenou ve výše zmíněném  plánu zimní údržby.