8.7.2013 Nejfrekventovanější most na jedné z hlavních silnic do Kopřivnice nad železniční tratí je v současné době v druhé polovině rozsáhlé rekonstrukce. "Stavebně-technický stav nosné konstrukce byl ohodnocen známkou 5 až 6, což je špatný až velmi špatný stav," uvedl obchodně-investiční náměstek Správy silnic MS kraje Jan Lukšo a dodal: „Proto byla v září loňského roku zahájena jeho celková rekonstrukce včetně vybudování nové sjezdové rampy na ulici Dělnickou.
Investorem stavby za skoro 100 mil. Kč, je jeho vlastník, Moravskoslezský kraj a je spolufinancována i Městem Kopřivnice.“
Od neděle 7. 7. 2013 se práce přemístily na druhou polovinu vozovky. „Zprovoznění nově rekonstruovaného kopřivnického mostu předpokládáme koncem roku 2013,“ doplnil  Lukšo.