28.6.2013 Důvodem uzavírky silnice III/4804 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, v úseku od křižovatky se silnicí III/4787 po křižovatku se silnicí III/4806 v místní části Košatka nad Odrou je rekonstrukce mostu přes místní potok za obcí Stará Ves nad Ondřejnicí. Úplná uzavírka bude probíhat ve dnech od 29. 6. 8:00 hod. do 6. 8. 2013 18:00 hod. Poté od 6. 8. 18:00 hod do 4.9.2013 20:00 hod. bude umožněn částečný provoz s možností průjezdu autobusů, vozidel IZS a dopravní obsluhy do hmotnosti 12 t.
Objízdná trasa bude vedena ze Staré Vsi n/O. po silnicích III/4787, I/58 do Petřvaldu a dále po silnicích III/4806 a III/4805 do Košatky nad Odrou, obdobně ve směru opačném.
Této uzavírky se budou týkat změny v provozu linek hromadné dopravy. Autobusová linka příměstské dopravy č. 910 379 Ostrava-Stará Ves nad Ondřejnicí –Petřvald bude vedena po uvedené objízdné trase při úpravě jízdního řádu. Zastávka „Stará Ves nad Ondřejnicí, Košatka, Malá Košatka“ bude po dobu uzavírky přesunuta k MK U obchodu.