TISKOVÁ ZPRÁVA
Pondělí, 25. března 2013
 
PLÁN SOUVISLÝCH OPRAV SILNIC II. a III. TŘÍD V ROCE 2013
Rada Moravskoslezského kraje na svém jednání dne 21. 3. 2013 schválila „Plán souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2013 – II. část“, který obsahuje návrh oprav vozovek a jejich součástí na silniční síti ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. S ohledem na množství úseků, jejichž stav je dnes hodnocen jako velmi špatný či havarijní, je schválený „Plánu souvislých oprav silnic II. a III. tříd v roce 2013 – II. část“ pokračováním započatého programu oprav a obnovy silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje, který byl schválen usnesením rady kraje ze dne 26. 2. 2013. Celkem rada kraje chválila na souvislé opravy silnic II. a III. tříd Moravskoslezského kraje pro rok 2013 celkem 144 mil. Kč.
 
Plán byl sestavován dle následujících kritérií: havarijní úseky z titulu výskytu četných poruch v krytu a konstrukci komunikace zejména po zimním období, havarijní úseky z titulu hluku a vibrací, nebo spoluúčast obcí nebo jiných subjektů při opravě silnice z důvodu umístění inženýrské sítě ve vozovce.
 
Úseky silnic plánované k souvislým opravám jsou vybrány na základě jejich stávajícího neuspokojivého technického stavu. Jedná se ve všech případech o silnice ve velmi špatném až havarijním stavu, jejichž oprava je v letošním roce z hlediska dalšího rychlého vývoje poruch nutná a kompletně proveditelná.
 
Předložený plán řeší opravy těch úseků, kde dnes existuje ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Tyto závady se běžnou údržbou sanují velmi obtížně, přitom s vynaložením značných finančních prostředků, avšak perspektivně s minimální účelností. Navrženými opravami budou vyřešeny nejen závady v daném úseku silnice, jejich úplné odstranění anebo alespoň zmírnění, ale současně s opravou vozovky bude provedena také komplexní údržba součástí a příslušenství silnice (úprava krajnic, vyčištění příkopů, obnova dopravního značení, apod.).
 
Předpoklad zahájení realizace jednotlivých akcí je od května 2013.
Stavby s nejvyššími předpokládanými náklady
 
Frýdek-Místek                     
Silnice III/4862 Měrkovice,
Silnice III/4845 Sviadnov-Stařič,
 
Nový Jičín
Silnice III/05716 Hostašovice,
Silnice III/46433 Libhošť-průtah,
 
Opava
Silnice II/469 a III/4695 Hlučín-Darkovičky,
Silnice III/III/4653 a III/4654 Kyjovice-Zbyslavice,
 
Ostrava
Silnice III/4787 O.-Zábřeh, ul.Výškovická,
Silnice III/4654 Zbyslavice-Kyjovice,
 
Bruntál
Silnice III/4456 Sovinec,
Silnice III/4521 Krásné Loučky,
 
Karviná
Silnice III/4739 Dolní Datyně,
Silnice III/4734 Kaňovice-Bruzovice,
 
 
S pozdravem
 
Bc. Šárka Vlčková
Tisková mluvčí
Správa silnic Moravskoslezského kraje
+420 595 135 918
+420 602 715 643
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.