ROP - Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko


rop


tecka  Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd 
tecka  Rekonstrukce a modernizace silnic MSK – 7 staveb 
tecka  SILNICE 2008 – 3. část
tecka  SILNICE 2009
tecka  SILNICE 2009 – obchvat Opava
tecka  Komunikace II/479 ulice Českobratrská, III. stavba
tecka  Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II.etapa – část Moravskoslezského kraje
tecka  Přeložka komunikace III/4682 - Vendryně
tecka  SILNICE 2010
tecka  SILNICE 2011
tecka  SILNICE 2011 – II. etapa
tecka  Silnice II/449 - Rýmařov - Ondřejov, II. stavba
tecka  Silnice III/4689 Petrovice
tecka  Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká