SROP - Společný regionální operační program


srop
 

Celkový přehled projektů financovaných v rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) v letech 2004 - 2008 
Program modernizace a rekonstrukce průtahů měst a obcí a navazujících úseků na území MSK silnic II. a III. tříd
Silnice II/462 Větřkovice – Jelenice I. stavba, obchvat Větřkovic
II/449 a II/445 Rýmařov – Ondřejov, rekonstrukce silnice km 0,00-11,40 – I. stavba
Rekonstrukce a modernizace silnice II/477 v Ostravě, ul. Bohumínská, Frýdecká, km 3,831-6,642 (pasportu)
Silnice III/4794 Paskov most ev.č. 4794-4
Rekonstrukce mostů ev.č. 473-010 a 473-011 v Šenově
Přeložka silnice II/476 včetně křižovatky se silnicí I/11v Třinci
Komunikace II/479 ulice Českobratrská II. stavba (Ostrava)
Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji II. – kulturní a turistické cíle
Rekonstrukce a modernizace silnice II/463 ve Skřipově - III
Rekonstrukce mostu ev.č. 464-010 v Bílovci
Silnice III/4832 – opěrná zeď Životice v okr. Nový Jičín
Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji IV.
Silnice II/462 Větřkovice – Jelenice II. stavba, obchvat Jelenice
Silnice II/445 Vrbno pod Pradědem, most ev.è.445-029