Politika integrovaného systému řízení
dle požadavku norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005

Hlavním předmětem činnosti Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. je údržba a opravy silniční sítě a zajištění realizace dopravních a inženýrských staveb.

Organizace uplatňuje při všech svých činnostech moderní technologie, jak v oblasti strojního a technického vybavení, tak v oblasti  používání nových materiálů a surovin. Zároveň klade vysoký důraz na odbornost všech pracovníků a spolupracujících firem.

V souvislosti s růstem kvalitativních a kvantitativních požadavků při provádění svých činností vedení organizace zajišťuje neustálé zlepšování svých činností v oblasti kvality, prevenci znečištění a dopadů na životní prostředí a další zlepšování účinnosti zavedených systémů řízení.

Snahou SSMSK, p. o. je zajistit:

Tato Politika je  sdělována všem zainteresovaným stranám, včetně pracovníků organizace.

 
 
                                                                                                       Ing. Tomáš Böhm
                                                                                                       ředitel organizace