stin

BÍLA KNIHA

Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje

Aktualizace prosinec 2019 "Bílá kniha"


Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti. Bílá kniha je využívaná k tvorbě krátkodobých investičních plánů ( plánovací období 1-2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých ( plánovací období 3 – 5 let) i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který podle požadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje SSMSK.
 
 
Textová část Mapová část navrhované stavby vč. nově zařazených v r. 2019
Tabulková část navrhované stavby vč. nově zařazaných v r. 2019
Seznam staveb nově zařazených do BÍLÉ KNIHY 2020 Seznam staveb zrealizovanýcha ve výstavbě
Textová zpráva Mapa kraje Tabulka staveb skupiny "S" Mapa kraje Mapa kraje
Hodnotící krtiteria Mapa okresu Bruntál Tabulka staveb skupiny "M1" Tabulka staveb skupiny "S" Tabulka staveb skupiny "S"
  Mapa okresu Frýdek-Místek Tabulka staveb skupiny "M2" Tabulka staveb skupiny "M1" Tabulka staveb skupiny "M1"
  Mapa okresu Karviná Tabulka staveb skupiny "K" Tabulka staveb skupiny "M2" Tabulka staveb skupiny "M2"
  Mapa okresu Opava Tabulka staveb skupiny "O" Tabulka staveb skupiny "K" Tabulka staveb skupiny "K"
  Mapa okresu Nový Jičín Tabulka staveb skupiny "DŠ" Tabulka staveb skupiny "O" Tabulka staveb skupiny "O"
  Mapa okresu Ostrava   Tabulka staveb skupiny "DŠ" Tabulka staveb skupiny "DŠ"

 

Stavby jsou na základě svého charakteru zatříděny do 5-ti tématických skupin, které slouží pro jejich kategorizaci a k snadnější orientaci. Jedná se o tyto tématické skupiny :
• skupina „S“ – silnic (S1- rekonstrukce a modernizace)
• skupina „M“ - mostů ( M1- mosty, opěrné, zárubní zdi, propustky, M2- mosty anomálie, MS- rekonstrukce mostů původně zařazeny do skupiny S. S ohledem na stavebně – technický stav je oprava mostu zařazena přednostně jako samostatná akce skupiny M1 s kódem MS)
• skupina „K“ - křižovatek
• skupina „O“ – ostatní (O1- obchvaty, přeložky silnic, rozvojové investice)
 skupina „DŠ“ – důlních škod

bk1 bk2