14.11.2013 V rámci „mostního programu“ Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o., financovaného z rozpočtu kraje byla v letošním roce zahájena také oprava mostu ev. č. 480-001 přes potok Sýkorečku v Kopřivnici - Lubině na silnici II/480 s předpokládanými náklady ve výši cca 9,5 mil. Kč.
CIMG3727
 
V rámci stavby byly zjištěny skutečnosti, které nebyly projektem předpokládány a zhotovitel i objednatel museli na tyto skutečnosti reagovat. Aby bylo možno, vzhledem k nastávajícím klimatickým podmínkám v nadcházejícím zimním období provádět zimní údržbu a zajistit bezpečný provoz po plně otevřeném mostu, přistoupili Správa silnic Moravskoslezského kraje jako objednatel stavby a ALPINE Bau CZ, s. r. o. jako zhotovitel k realizaci jen úplně jedné poloviny mostu. Během zimy tak bude most v obousměrném provozu. Při vhodných podmínkách na jaře roku 2014 pak bude rekonstrukce zahájena a dokončena na druhé polovině mostu při dodržení všech bezpečnostních a technologických předpisů a v souladu s podmínkami smlouvy. 
 
CIMG3729