12.11.2013 Jednou ze základních letních činností na silnicích II. a III. tříd je i pro středisko Karviná oprava výtluků a opravy živičných povrchů tak, aby silnice byly dobře připraveny na další zimní sezonu. „Zaměřili jsme se na opravy výtluků, opravy většího rozsahu (velkoplošné nad 10 m2), opravy tryskovou metodou a zálivky spár,“ informoval vedoucí střediska Karviná ze Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Jiří Baslar.
 
A1-frzovnA2-spojovac postik
 
Do konce října zaměstnanci střediska na vysprávky silnic použili 825 t obalovaných směsí a to jak na malý rozsah, tak i na velkoplošné, kterých bylo v letošním roce přibližně 1950 m2. Na opravy tryskovou metodou bylo použito 192 t emulze s kamenivem a na zálivky 6 t zálivkové hmoty na 18 300 m a 2 700 m asfaltové pásky. Velkoplošné vysprávky byly realizovány např. v Havířově na silnicích II/475, III/4745, III/01140, v Karviné na II/474, v Českém Těšíně na III/4741, II/468, III/4763 a dalších.
 
A3-pokldka balen smsiA4-urovnn grejdrem
 
 
Pro úpravu výtluku do tvaru využíváme vlastní samohybnou frézu o šířce záběru 500 mm nebo malou frézu na traktoru o šířce záběru 300 mm. Vyfrézovaný materiál je přednostně zpracován na místě pro opravy krajnic nebo odvážen na skládku v Albrechticích. Před pokládkou je aplikován spojovací postřik a následuje pokládka obalované směsi.  V okrese není žádná obalovna, takže dovážíme obalenou směs na vysprávky, na Těšínsku z Třince a pro ostatní území z obaloven v Ostravě. Pro malé vysprávky je obalovaná směs aplikována ručně, urovnána hrably a zaválcována. Pro velkoplošné vysprávky se osvědčilo zarovnávání pomocí grejdru s následným zaválcováním. Vysprávka je vždy ukončena zalitím pracovní spáry asfaltovou hmotou nebo je ošetřena páskou tak, aby bylo zamezeno vtékání vody do spáry. Tato třešnička na dortu není pouhou estetickou záležitostí, ale její aplikace především významně prodlouží životnost opravy,“ vysvětlil Jiří Baslar.
 
A5-zlivky sprA6-velkoplon vysprvka -pska