stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

10.10.2019 Z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce propustku na silnici II/450, km 11,420 za obcí Podlesí“ je omezení obecného užívání silnice II/450 na trase mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Karlovou Studánkou v katastru obce Světlá Hora (část obce Podlesí). 

19.8.2019 Aktuálně prováděné práce na komunikaci:

  • Provedena oprava povrchu v místě křižovatky ulic Martinovská x Opavská
  • Probíhá úplná uzavírka křižovatky ulic Opavská x Porubská, která potrvá do 20.8.2019. Zachován je pouze přímý směr na Opavu a dále odbočení z a do ul. Sokolovská.

9.8.2019 Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice III/4687 mezi Darkovem a Stonavou na Karvinsku v km 0,430 - 2,800, v celkové délce 2 370 m.  V době úplné uzavírky proběhne celoplošné frézování povrchu vozovky, pokládka dvou živičných vrstev ACL a ACO a koordinovaná oprava konstrukcí dvou železničních přejezdů.

31.7.2019 V souvislosti se stavbou „Úprava nivelety silnice II/475 v km 12,35 – 12,90 v k. ú. Louky nad Olší“ , která je nutná z důvodu odstraňování důlních vlivů, je do 19.9.2019 na této části silnice II/475 úplná uzavírka pro veškerý provoz. Délka uzavřeného úseku je cca 600 m. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn průjezd pouze pro vozidla stavby.

31.7.2019 V rámci stavby „Souvislá oprava povrchu silnice III/443 Opava – Otice“ dojde ke krátkodobé úplné uzavírce křižovatky sil. II/443 (ul. Hlavní) a sil. II/461 (ul. Slavkovská, ul. Kylešovská) v obci Otice, která proběhne ve dvou etapách: 

19.07.2019 Aktuálně prováděné práce na komunikaci:

  • Příprava pro umístění indukčních smyček SSZ
  • Prováděná pokládka asfaltových vrstev vozovky v místě levého jízdního pruhu ve směru na Opavu, předpoklad dokončení v termínu 18.7.2019