stin

Uzavírky

Přehled plánovaných akcí na silniční síti v Moravskoslezském kraji
  Indikativní přehled akcí, které mohou ovlivnit plynulost silničního provozu na vybraných komunikacích.
   
Uzavírky - Statutarní město Ostrava
  Aktuální a plánované uzavírky komunikací ve správním obvodu Ostravy. 

Uzavírky - Správa silnic Moravskoslezského kraje

• Informace o aktuálních uzavírkách silnic II. a III. tříd na území Moravskoslezského kraje.

8.7.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na frekventované ul. Těšínská v Ostravě bude v období od 8.7. – 31.12.2020 provedena její celková rekonstrukce. Stavba bude prováděna v úseku od okružní křižovatky se sil. I/59 ul. Fryštátská po vjezd do garáží společnosti ČSAD Havířov a.s.

3.7.2020 Práce na této stavbě byly započaty v termínu 1.7.2020 a samotný termín ukončení výstavby této stavby je dle SOD naplánován v termínu 31.8.2020.

24.6.2020 Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na ul. Václavovická v obci Václavovice bude v období od 1.7. – 31.8.2020 provedena její celková oprava. Stavba bude prováděna na silnici III/4701 v úseku od konce města Šenov/začátkem obce Václavovice po křižovatku se sil. IIII/47310 ul. Vratimovská, a to v celkové délce cca 1,1 km.

24.6.2020 V pondělí 29.6.2020 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/0489 v obci Hůrka na Novojičínsku. Stavba bude provedena v úseku od křižovatky se silnicí III/0488 v km 2,533 do křižovatky se silnicí III/05715 v km 3,937. Celková délka opravovaného úseku je 1,4 km.

24.6.2020 V pondělí 29.6.2020 budou zahájeny práce na souvislé opravě silnice III/4451 mezi Rudou a Tvrdkovem na Bruntálsku. Opravovaný úsek je dlouhý 1660 m, mezi staničením v km 19,550-21,210 a navazuje na úseky, které byly opraveny v roce 2019.

24.6.2020 V pondělí 29.6.2020 budou zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/04815 mezi obcemi Loučka a Bernartice nad Odrou na Novojičínsku. Řešený úsek vede od km 0,340 na konci obce Loučka do křižovatky se silnicí III/05715 v Bernarticích nad Odrou. Délka opravovaného úseku je 4,289 km.