inmotion discount
stin

10.7.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/450 z Karlovy Studánky na Vidly. Opravovaný úsek začíná v Karlově Studánce od křižovatky se silnicí III/445 po staničení v km 21,120, celkem v délce 4206 m a navazuje na opravu vozovky provedenou v loňském roce.

V intravilánu Karlovy Studánky v délce 346 m bude provedeno frézování stávajících krytových vrstev do hloubky 50 mm a pokládka nové obrusné živičné vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm. Stávající niveleta bude zachována.

V ostatní části opravovaného úseku km bude provedeno zesílení konstrukce vozovky položením nových krytových vrstev - vyrovnávací podkladní vrstvy ACL 16 v tl. 50 mm a obrusné vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm. Tím dojde k navýšení nivelety komunikace o 100 mm.

V rámci stavby bude provedena úprava nezpevněných krajnic seříznutím a dosypáním recyklátem, napojení 12 ks sjezdů na okolní komunikace a obnoveno vodorovné dopravní značení.

Stavba je financována z rozpočtu SFDI.

Termín dokončení stavby je do 30.8.2018

Oprava silnice v intravilánu obce Karlova Studánka bude prováděna za částečné uzavírky, v extravilánu bude prováděna za úplné uzavírky se stanovením objízdné trasy ve směru po silnici II/445 - Karlova Studánka – Vrbno pod Pradědem, dále po silnici II/451 na Vidly a dále na Bělou pod Pradědem (stejně i opačným směrem).