inmotion discount
stin

10.7.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/450 z Vidly (část obce Vrbno pod Pradědem) směrem na hranice Olomouckého kraje. Opravovaný úsek začíná na křižovatce silnic II/450 a II/451 až po staničení v km 24,150 a je dlouhý 804 m.

V intravilánu obce Vidly v délce 224 m bude provedeno frézování stávajících krytových vrstev do hloubky 50 mm a pokládka nové obrusné živičné vrstvy ACO 11 v tl. 50 mm. Stávající niveleta bude zachována.

V extravilánu v délce 580 m bude provedeno frézování stávajících krytových vrstev do hloubky 100 mm a pokládky asfaltových vrstev ACL 16 v tl. 50 mm a ACO 11 v tl. 50 mm. Stávající niveleta bude rovněž zachována.

V rámci stavby bude provedena úprava nezpevněných krajnic seříznutím a dosypáním recyklátem v šířce 0,50 m, údržbové práce stávajících příkop a napojení všech sjezdů na okolní komunikace a nemovitosti. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

Stavba je financována z prostředků Moravskoslezského kraje.

Termín dokončení stavby je do 30.8.2018

Oprava silnice bude prováděna za částečné uzavírky.