Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě pořádá ve čtvrtek 28. září 2017 (9.30 –13.30 hodin) den otevřených dveří. Bližší informace >>zde<<.

7.8.2017 Již odedávna právě mosty spojovaly břehy řek a tím pádem i osudy lidí. Mosty mohou být dlouhé, krátké, kamenné, někdo je za sebou (v životě) může i pálit.
Jedním z pozitivních případů a dokladem toho, že je silničáři staví a opravují  pro lidi, napříč mnoha desítkami let, je most: 4824-1 Lubina.

21. 6. 2017 Na konci obce Lichnov ve směru na Krnov zahájili silničáři na silnici II/459 opravu mostu. Most přes Lichnovský potok byl postaven v roce 1932 a jeho oprava si vyžádá úplnou uzávěru, provoz je ale zajištěn přes mostní provizorium na vtoku stávajícího objektu. Finanční náklady dosahují 4,52 milionu korun.

21. 6. 2017 Silničáři spustí za pár dní opravu silnic III/4686 a III/ 04826, jejichž průběh si vyžádá částečné uzavírky včetně jedné úplné několikadenní uzavírky. Na opravu komunikací přispěl Moravskoslezský kraj částkou 4,029 milionu korun. V termínu od 26. 6. 2017 od 6.00 hod. do 31. 8. 2017 do 19.00 hod. bude omezen silniční provoz a proběhne v pěti etapách.

21. 6. 2017 Až do 29. 7. bude probíhat souvislá oprava povrchu silnice II/443 v úseku délky 1 978 m, od křižovatky se silnicí II/442 u Svatoňovic po zhruba 800 m před křižovatkou se silnicí III/44327 ve Starých Těchanovicích. Stavba je financována z rozpočtu SFDI ve výši 3, 8 milionu korun. Řidiče čekají částečné, ale i úplné uzávěry.

21. 6. 2017 Mezi obcemi Sviadnov a Staříč na silnici III/4845  probíhá rekonstrukce mostního objektu nad komunikací I/56. Provoz na mostě je omezen pouze částečně, oprava  probíhá po polovinách. Aktualizace omezení provozu na dálnici D56 v souvislosti s pracemi na údržbě mostu: 

Na D56 mezi km 50.7 a 49.8 ve směru Ostrava - zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka dálnice D56 za účelem rekonstrukce mostu ev.č. 4845-1  v rámci stavby "Silnice III/4845 - Rekonstrukce mostu přes silnici D56 před obcí Staříč". V km 50,73 - 50,19 je uzavřen levý jízdní pruh a od km 50,19 - 49,78 je uzavřen levý a pravý jízdní pruh. Provoz je veden zpevněnou krajnicí (omezení Vydalo Ministerstvo dopravy ČR).