23.3.2018 Motoristé, kteří jezdí po estakádě Bazaly v Ostravě, se dočkají kvalitnější komunikace. Na přelomu března a dubna začne příprava druhé etapy rekonstrukce páteřní silnice a mostů spojujících centrum krajského města s Frýdkem-Místkem, Havířovem a Bohumínem.

zdroj: Moravskoslezský kraj

Číst dál...

13.3.2018 Moravskoslezský kraj zahájil přípravné práce na jedné z největších letošních dopravních staveb v regionu. Začíná rozsáhlá modernizace Výškovické ulice v Ostravě a přilehlých mostů. Náročná a složitá stavba si vyžádá nejen velkou trpělivost řidičů a cestujících, ale i pochopení občanů, kteří bydlí v této lokalitě. Budou muset počítat s mnoha omezeními, která zkomplikují dopravu v této části krajského města. Vzhledem ke kritickému stavu mostů, ale nelze opravu odkládat.

zdroj: Moravskoslezský kraj

Číst dál...

 
 

20.12.2017 Dne 14.12.2017  byla schválena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje aktualizace tzv. „Bílé knihy 2018“ ,která obsahuje seznam investičních staveb a investičních záměrů dle požadavků silničářů, jednotlivých měst a obcí našeho regionu a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na krajské silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií.

18.12.2017 V pondělí 18. prosince bude ukončena uzávěra silnice a navazujících mostních objektů v Plzeňské ulici, a to v úseku mezi ulici Rudná – Ferona. Uzavřený úsek bude průjezdný od pondělní 18. hodiny. Stavba je financována za pomoci finančních prostředků z Integrovaného regionálního operačního program (IROP).

BÍLA KNIHA - Seznam investičních staveb na silniční síti II. a III. tříd Moravskoslezského kraje

Aktualizace prosinec 2017 "Bílá kniha"


Bílá kniha je komplexním materiálem Moravskoslezského kraje, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. třídy na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti. Bílá kniha je využívaná k tvorbě krátkodobých investičních plánů ( plánovací období 1-2 roky) a také k tvorbě plánů střednědobých ( plánovací období 3 – 5 let) i koncepčních úvah s horizontem nad 10 let. Svým pojetím jde o materiál otevřený, který podle požadavků Moravskoslezského kraje zpracovává a pravidelně aktualizuje SSMSK.
 
Stavby jsou na základě svého charakteru zatříděny do 5-ti tématických skupin, které slouží pro jejich kategorizaci a k snadnější orientaci. Jedná se o tyto tématické skupiny :
skupina „S“ – silnic (S1- rekonstrukce a modernizace)
skupina „M“ - mostů ( M1- mosty, opěrné, zárubní zdi, propustky, M2- mosty anomálie, MS- rekonstrukce mostů původně zařazeny do skupiny S. S ohledem na stavebně – technický stav je oprava mostu zařazena přednostně jako samostatná akce skupiny M1 s kódem MS)
skupina „K“ - křižovatek
skupina „O“ – ostatní (O1- obchvaty, přeložky silnic, rozvojové investice)
skupina „DŠ“ – důlních škod

Textová část Mapová část navrhované stavby vč. nově zařazených v r. 2017
Tabulková část navrhované stavby vč. nově zařazaných v r. 2017
Seznam staveb nově zařazených do BÍLÉ KNIHY 2018 Seznam staveb zrealizovanýcha ve výstavbě
Textová zpráva Mapa kraje Tabulka staveb skupiny "S" Mapa kraje Mapa kraje
Hodnotící krtiteria Mapa okresu Bruntál Tabulka staveb skupiny "M1" Tabulka staveb skupiny "S" Tabulka staveb skupiny "S"
  Mapa okresu Frýdek-Místek Tabulka staveb skupiny "M2" Tabulka staveb skupiny "M1" Tabulka staveb skupiny "M1"
  Mapa okresu Karviná Tabulka staveb skupiny "K" Tabulka staveb skupiny "M2" Tabulka staveb skupiny "M2"
  Mapa okresu Opava Tabulka staveb skupiny "O" Tabulka staveb skupiny "K" Tabulka staveb skupiny "K"
  Mapa okresu Nový Jičín Tabulka staveb skupiny "DŠ" Tabulka staveb skupiny "O" Tabulka staveb skupiny "O"
  Mapa okresu Ostrava   Tabulka staveb skupiny "DŠ" Tabulka staveb skupiny "DŠ

Upozornění: Mapová část obsahuje velké množství dat a při pomalém připojení k internetu může otevření mapy trvat i několik minut.

bk1 bk2

12.12.2017 Dne 2.12.2017 v ranních hodinách byl plně spuštěn provoz na silnici II/479 v Ostravě, která byla částečně uzavřena z důvodu realizace první etapy stavby „Rekonstrukce Mimoúrovňového křížení Bazaly“. V první fázi se opravila pravá část mostu od křižovatky Českobratrské a Sokolské až po sjezd do Bohumínské ulice.