11.7.2018 Dnešním dnem byly frézováním vozovky zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/46416 v Bravanticích na Novojičínsku, které navazují na opravu mostu a opěrných zdí provedené v předchozích letech. Opravovaný úsek vede od křižovatky se silnicemi II/647 a III/46427 po dopravní značení konec obce ve staničení km 2,213 směrem na Olbramice. Délka dotčeného úseku je 2 213 m.

10.7.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/450 z Karlovy Studánky na Vidly. Opravovaný úsek začíná v Karlově Studánce od křižovatky se silnicí III/445 po staničení v km 21,120, celkem v délce 4206 m a navazuje na opravu vozovky provedenou v loňském roce.

10.7.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/450 z Vidly (část obce Vrbno pod Pradědem) směrem na hranice Olomouckého kraje. Opravovaný úsek začíná na křižovatce silnic II/450 a II/451 až po staničení v km 24,150 a je dlouhý 804 m.

3.7.2018 Opravou propustků bude zítra zahájena souvislá oprava povrchu silnice III/4735a Žermanice – Lučina. Délka opravy je 890 m v úseku od křižovatky se silnicí III/4735 vedoucím k hrázi vodní nádrže Žermanice.

3.7.2018 Dnešním dnem byly frézováním vozovky zahájeny práce na opravě povrchu silnice III/01149 u Jablunkova, a to z Bukovce na státní hranici s Polskem. Jedná se o úsek komunikace v délce 2 600 m ve staničení  5,150 -7,750 km.

26.6.2018 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na komunikaci č. III/4701 ul. Václavovická v příměstské části města Šenov z důvodu souvislé opravy povrchu silnice v termínu od 1.7. do 31.8.2018. Jedná se o úsek vymezený křižovatkou se silnicí II/478 (ul. Šenovská) a koncem města Šenov/začátkem obce Václavovice (u křižovatky s ul. Hraniční) v celkové délce cca 1,7 km.