inmotion discount
stin

11.9.2018 Dnes byly zahájena souvislá oprava silnice III/0484 mezi Jeseníkem nad Odrou a Blahutovicemi na Novojičínsku. Jedná se o úsek ve staničení km 3,230 – 3,780, který má délku 550 metrů. V rámci opravy bude provedena vyrovnávka pokleslých okrajů vozovky a následně pokládka asfaltové obrusné vrstvy v celé šířce vozovky.

11.9.2018 Silnice III/4451 mezi Rudou a Tvrdkovem na Bruntálsku až k hranici s Olomouckým krajem dostává nový kabát. V letošním roce bylo na dvě etapy opraveno celkem 3,174 km této silnice s návazností na úsek, který byl opraven v  roce loňském.

4.9.2018 Ke dni 31.8. byly dokončeny práce na akci „Oprava povrchu silnice III/4735a Žermanice – Lučina“ v úseku od křižovatky se silnicí III/4735 vedoucím k hrázi vodní nádrže Žermanice.

3.9.2018 Ke konci srpna byly úspěšně ukončeny veškeré stavební práce a obnoven silniční provoz na akci „Oprava povrchu silnice III/4701 Šenov – Václavovice, I. etapa“. Jedná se o úsek vymezený křižovatkou se silnicí II/478 (ul. Šenovská) a koncem města Šenov/začátkem obce Václavovice (u křižovatky s ul. Hraniční) v celkové délce cca 1,7 km.

3.9.2018 S prázdninami skončily i některé významné dopravní stavby Moravskoslezského kraje. Na dalších, zejména na mostech, stavební práce během letních dnů výrazně „popojely“. Celkem bylo letos rozestavěno přes 90 stavebních akcí.

 Číst dál ...             zdroj: Moravskoslezský kraj