21. 6. 2017 Mezi obcemi Sviadnov a Staříč na silnici III/4845  probíhá rekonstrukce mostního objektu nad komunikací I/56. Provoz na mostě je omezen pouze částečně, oprava  probíhá po polovinách. Aktualizace omezení provozu na dálnici D56 v souvislosti s pracemi na údržbě mostu: 

Na D56 mezi km 50.7 a 49.8 ve směru Ostrava - zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, částečná uzavírka dálnice D56 za účelem rekonstrukce mostu ev.č. 4845-1  v rámci stavby "Silnice III/4845 - Rekonstrukce mostu přes silnici D56 před obcí Staříč". V km 50,73 - 50,19 je uzavřen levý jízdní pruh a od km 50,19 - 49,78 je uzavřen levý a pravý jízdní pruh. Provoz je veden zpevněnou krajnicí (omezení Vydalo Ministerstvo dopravy ČR).

 

 

19. 6. 2017 V minulém týdnu zahájilo středisko Opava vysprávku povrchu silnice III/04610 v úseku od obce Oldřišov po křižovatku se silnicí I/46. Předpokládané náklady se pohybují okolo 0,5 milionu korun.


19. 6. 2017 Až do konce července probíhá souvislá oprava povrchu silnice III/46016 v úseku délky 3 471 metrů, od křižovatky se silnicí III/46022 v obci Mladecko po křižovatku se silnicí III/4609 v obci Hlavnice. Akci financuje SFDI ve výši 5,5 milionu korun.

15.6. 2017 V rámci II. etapy zahájili silničáři stavební práce na opravě komunikace třetí třídy č. 4591 na trase Krnov – Býkov. Úplná uzávěra platí až do 2. 7. Od pondělka 3. 7. do 26. 7. bude opravovaný úsek uzavřen částečně. Důvodem je zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění opravy, která je financována z rozpočtu SFDI ve výši 6,8 milionů korun. 

13.6. 2017 V těchto dnech začala souvislá oprava povrchu silnice III/4697 v úseku délky 2, 823 km, od začátku obce Markvartovice po křižovatku se silnicí III/4696. O náklady se dělí Moravskoslezský kraj, který přispěje částkou 4,938 milionů korun, a obec Markvartovice se svou spoluúčastí ve výši 4,12 milionů korun. Stavební ruch bude probíhat za částečného i úplného omezení dopravního provozu, termín ukončení stavby je stanoven na 10. srpna.

9. 6. 2017 V rámci stavby bude provedena oprava vozovky při zachování současného směrového, výškového a šířkového uspořádání. Součástí budou i opravy autobusových zálivů a zastávek. Vybraná silnice třetí třídy prochází zástavbou v průjezdním úseku ul. Československých tankistů v obci Dolní Lhota. Celkové náklady dosáhnou 8,77 milionů korun, které půjdou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.