inmotion discount
stin

27.9.2018 Byla dokončena souvislá oprava a obnoven normální silniční provoz na průtahu obcí Melč na Opavsku, tj. na 1,256 km dlouhém úseku silnice II/443.

21.9.2018 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici III/4721 v ulici Čs. Armády v městské části Ostrava-Michálkovice.  

19.9.2018 Upozorňujeme na omezení silničního provozu na silnici III/4725 ul. Čapkova v městské části Radvanice.

18.9.2018 Byly dokončeny práce na souvislé opravě 2,6 km dlouhého úseku silnice III/48415 mezi obcí Krásná a místní částí Barnoška v Beskydech.

17.9.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4581 procházející intravilánem obce Dlouhá Stráň na Bruntálsku. Opravovaný úsek je dlouhý 1200 m. Začátek úseku opravy ve staničení km 7,810 navazuje na v loňském roce opravenou část silnice, konec úseku je v křižovatce se silnicí II/452.