26.4.2018 V termínu od 09.4.2018 do 06.9.2018 probíhá stavba Rekonstrukce a modernizace silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec. Rekonstrukce vozovky je realizována v km 16,248-18,025 a 20,475-24,440 v celkové délce 5742 m. Součástí stavby je i rekonstrukce 3 ks propustků a vybudování 1 nového propustku. Stavbou dojde k odstranění poruch vozovky, zlepšení odtokových poměrů a k celkovému zlepšení jízdního komfortu.

26.4.2018 V termínu 09.4.2018 do 26.9.2018 probíhá stavba Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice nad Odrou. Rekonstrukce vozovky je realizována v km 28,741 – 32,520 v celkové délce 3779 m. Stavbou dojde k odstranění vyjetých kolejí a dalších poruch vozovky. Součástí stavby jsou mostní objekty 441-013, 441-014 a 441-016.

24.4.2018 Členové výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje pravidelně jednou ročně absolvují prohlídku realizovaných i připravovaných silničních staveb v našem regionu. Letošní výjezdní porada se uskutečnila 19. 4. na Ostravsku, Novojičínsku a Frýdeckomístecku viz "Výjezdní zasedání Výboru pro dopravu a chytrý region 2018"

20.4.2018 V období od dubna do října letošního roku probíhá rekonstrukce silnice II/468 v Českém Těšíně, která zahrnuje rovněž rekonstrukce dvou silničních mostů ev. č. 468-012 přes Šadovský potok a ev. č. 468-016 přes Hrabinku.

13.4.2018 V termínu od 23.4. do 21.6.2018 bude probíhat souvislá oprava silnice III/4451 v úseku od hranice Moravskoslezského kraje do obce Ruda. Délka opravovaného úseku je 1845 m. Oprava bude provedena recyklací za studena a pokládkou ložní a obrusné vrstvy, součástí bude také rekonstrukce propustků.

4.4.2018 V době od 3.4. do 1.6.2018 probíhá souvislá oprava povrchu silnice III/4603 v úseku délky 2 407 m, od křižovatky se silnicí I/11 v obci Malé Heraltice po křižovatku se silnicí III/4601 v obci Sosnová.