2.8.2018 Byly zahájeny práce na Rekonstrukci a modernizaci silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava.

1.8.2018 Dnešním dnem byly ukončeny stavební práce na souvislé opravě čtyřpruhové silnice III/47210 mezi Orlovou a Havířovem a to s dvoutýdenním předstihem proti původnímu harmonogramu.

1.8.2018 Od  1.8.2018 jsou zahájeny stavební práce stavby ,, Silnice III/46611 – rekonstrukce mostu ev.č.46611-1 přes místní potok v obci Hlučín“

23.7.2018 Frézováním vozovky začaly dnešním dnem práce na rekonstrukci a modernizaci silnice II/474 - průtah obcemi Jablunkov a Návsí na úseku v km 7,988-12,730. Celková délka opravované silnice je  4742 m.

18.7.2018  V pátek 20.7. budou zahájeny práce na souvislé opravě povrchu silnic II/469 a III/4696 mezi Darkovičkami a Šilheřovicemi:

18.7.2018 Dnešním dnem byly zahájeny práce na souvislé opravě silnice III/4451 mezi Rudou a Tvrdkovem na Bruntálsku. Opravovaný úsek je dlouhý 1329 m, mezi staničením v km 21,210 – 22,539 a navazuje na úsek, který byl opraven v loňském roce.