4.10.2017 Na silnici II/452 byly provedeny bezpečnostní prvky, které povedou ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Jedná se o osazení bezpečnostních pásků s reflexní fólii do svodidel a provedení protismykového povrchu červené barvy v úseku silnice II/452 Velké Karlovice – Pustá Rudná, okres Bruntál.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě pořádá ve čtvrtek 28. září 2017 (9.30 –13.30 hodin) den otevřených dveří. Bližší informace >>zde<<.

7.8.2017 Již odedávna právě mosty spojovaly břehy řek a tím pádem i osudy lidí. Mosty mohou být dlouhé, krátké, kamenné, někdo je za sebou (v životě) může i pálit.
Jedním z pozitivních případů a dokladem toho, že je silničáři staví a opravují  pro lidi, napříč mnoha desítkami let, je most: 4824-1 Lubina.

21. 6. 2017 Na konci obce Lichnov ve směru na Krnov zahájili silničáři na silnici II/459 opravu mostu. Most přes Lichnovský potok byl postaven v roce 1932 a jeho oprava si vyžádá úplnou uzávěru, provoz je ale zajištěn přes mostní provizorium na vtoku stávajícího objektu. Finanční náklady dosahují 4,52 milionu korun.

21. 6. 2017 Silničáři spustí za pár dní opravu silnic III/4686 a III/ 04826, jejichž průběh si vyžádá částečné uzavírky včetně jedné úplné několikadenní uzavírky. Na opravu komunikací přispěl Moravskoslezský kraj částkou 4,029 milionu korun. V termínu od 26. 6. 2017 od 6.00 hod. do 31. 8. 2017 do 19.00 hod. bude omezen silniční provoz a proběhne v pěti etapách.

21. 6. 2017 Až do 29. 7. bude probíhat souvislá oprava povrchu silnice II/443 v úseku délky 1 978 m, od křižovatky se silnicí II/442 u Svatoňovic po zhruba 800 m před křižovatkou se silnicí III/44327 ve Starých Těchanovicích. Stavba je financována z rozpočtu SFDI ve výši 3, 8 milionu korun. Řidiče čekají částečné, ale i úplné uzávěry.