8.11.2017   Omezení provozu pro stavební práce ve středu obce Horní Suchá, v místě křížení silnic č. II/474 a II/475 (zastávky U Dvora a Na Císařství), kde nově vznikají dvě okružní křižovatky, bude již brzy minulostí.

2.11.2017   Správa silnic Moravskoslezského kraje má k výkonu zimní údržby, zahájené dne 1.11.2017, na silnicích II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji připravenou potřebnou techniku, tj. mj. 114 sypačů vybavených pluhy, 17 sněhových fréz, 38 nakladačů.

 16.10.2017  (Středisko Frýdek-Místek) V srpnu 2017  jsme prováděli komplexní opravu nátrže vozovky u mostu 021 na silnici II/648 v obci Třanovice.

16.10.2017  Středisko Karviná provádí (v průběhu celého roku 2017) mimo jiné také opravy tzv. malých důlních škod. Jedná se o opravy, které jsou prováděny vlastními zaměstnanci, výše zmíněného střediska, na krajské silniční síti v poddolovaných oblastech.

13.10.2017  Momentálně je k dnešnímu datu z 39 akcí, které byly naplánovány na tento rok, zrealizováno celkem 29 akcí a 10 akcí je v realizaci, přičemž na plánované akce bylo uvolněno (ze zdrojů MSK a SFDI-Státního fondu dopravní infrastruktury) celkem přibližně 254 miliónů Kč.

12.10.2017  Byla dokončena souvislá oprava silnice III/04614 Sudice-státní hranice. Celkové náklady činí přibližně 5 500 000,-Kč(včetně DPH).