inmotion discount
stin

6.11.2018 Z důvodu velmi špatného stavebně-technického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev.č. 46611-1 přes místní potok za obcí Hlučín. Rekonstrukce mostu byla zahájena v červenci 2018 a poslední říjnový den byl most uveden do provozu.

02.11.2018 Byly dokončeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4585 v obci Brantice u Krnova. Stavba navazovala na úsek I. etapy, který byl opraven v loňském roce.  

2.11.2018  Po třech měsících byl po opravě dán do provozu 4,96 km dlouhý úsek mezi Darkovičkami a Šilheřovicemi vedoucí po silnicích II/469 a III/4696.

31.10.2018 Souvislou opravou prošel 1,540 kilometru dlouhý úsek silnice III/4821 ze Štramberku do Závišic na Novojičínsku. V rámci opravy bylo provedeno frézování, lokální sanace a pokládka nových živičných vrstev. V úseku mimo obec bylo provedeno zesílení vozovky o 50mm.

24.10.2018 V období od dubna do října letošního roku proběhla rozsáhlá rekonstrukce silnice II/468 v Českém Těšíně v délce 4,058 km od železničního nadjezdu po křižovatku s I/67, vedoucí po ulicích Jablunkovská, Karvinská a Viaduktová, tj. ve staničení km 8,357-12,414. Stavba byla spolufinancována z fondů Evropské unie.