6.6.2018 Dne 5. června 2018 se konala v Ostravě „Konference pro starosty měst a obcí“, kterou pořádal Moravskoslezský kraj.

1.6.2018 Byly dokončeny práce na stavbě "Oprava povrchu silnice III/01137 ul. Písečná v Hlučíně". Tato stavba byla koordinována v návaznosti na probíhající úpravy křižovatky a parkových ploch před kulturním domem v Hlučíně.

1.6.2018 Po necelých dvou měsících byla dokončena souvislá oprava povrchu silnice III/4603 v úseku délky 2 407 m, od křižovatky se silnicí I/11 v obci Malé Heraltice po křižovatku se silnicí III/4601 v obci Sosnová.

14.5.2018 Rozsáhlá modernizace Výškovické ulice a přilehlých mostů v Ostravě-Jihu se dostává do fáze, kdy bude nutné zásadním způsobem omezit dopravu v této části krajského města. Náročná a složitá stavba si od začátku května vyžádá nejen velkou trpělivost řidičů a cestujících, ale i pochopení občanů, kteří bydlí v této lokalitě.

Číst dál ...                                      zdroj: Moravskoslezský kraj

10.5.2018 Dne 9.5.2018 proběhla kontrola staveb silnic II. a III. tříd za účasti náměstka hejtmana MSK, ředitele SSMSK a náměstků ředitele.

Celá tisková zpráva na stránkách Moravskoslezského kraje.

2.5.2018 V období od 25.4. do 7.9.2018 probíhá rekonstrukce a modernizace silnice II/473 ve Frýdku – Místku. Celková délka stavby je 2,7 km, ve staničeních km 0,460-1,155 a 2,850-4,779, tj. od ul. 17. Listopadu po mimoúrovňovou větev D56 ve Frýdku – Místku a od křižovatky se silnicí III/48411 na ul. J. Opletala po křižovatku se silnicí II/477 na ul. Bruzovská.