inmotion discount
stin

30.11.2018 Byla dokončena souvislá oprava silnice III/4407 mezi obcemi Dvorce a Horní Guntramovice.  Jedná se o úsek začínající od křižovatky se silnicí I/46 v obci Dvorce směrem na Guntramovice po hranici okresů Bruntál – Opava v délce 2,785 km a navazuje na úsek opravený v minulých letech.

21.11.2018 Unikátní historická alej v Radkově na Opavsku, která téměř dvě stě let lemuje někdejší kočárovou cestu od radkovského kostela k zámku v Dubové, se „podruhé narodila“. V den státního svátku 17. listopadu tu na počest 100. výročí vzniku Československa krajští radní zasadili symbolických 18 nových lip velkolistých. 

 Číst dál ...             zdroj: Moravskoslezský kraj

19.11.2018 Práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4725 na ulici Čapkova v Ostravě, v úseku mezi okružní křižovatkou s ul. Těšínská po křižovatku s MK ul. Poláškova, jsou hotovy.

19.11.2018 Byly dokončeny práce na souvislé opravě povrchu silnice III/4721 ulice Čs. Armády v Ostravě-Michálkovicích, v úseku mezi křižovatkou s ul. Fišerova po okružní křižovatku s ul. Rychvaldská.

19.11.2018 Z důvodu velmi špatného stavebně-technického stavu byla provedena celková rekonstrukce mostu ev. č. 04815-1 přes potok Grasmanka na ulici Křenová v obci Loučka u Nového Jičína.