1.7.2013 Skončila zima a jistě každý z nás uvítal oteplení. S tím je však spojen růst veškeré vegetace podél cest, která může být někdy nebezpečná, zvláště když řidičům brání ve výhledu či zakrývá dopravního značení.
Jak je to s údržbou zeleně jsme se zeptali ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáše Böhma?
„Obecně platí, že za zeleň kolem komunikací je zodpovědný vlastník pozemku. To znamená, že pokud stromy či jiná vegetace stojí na silničním pozemku, za údržbu odpovídá správa silnic. To však neplatí uvnitř obcí, kde údržbu provádí příslušná obec na své náklady“, vysvětlil ředitel.
O zeleň na parcele, která už není silničním pozemkem, ale nachází se v jeho těsné blízkosti, takže větve stromů z něj mohou přesahovat až do silnice, se má starat vlastník pozemku. Je povinen provádět pravidelnou údržbu vegetace, ořezávaní větví a kácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví a majetku osob. V případě porušení této zákonné povinnosti je vlastník odpovědný za případnou škodu.
Silniční vegetace v průjezdním úseku silnice (tedy mezi značkami začátku a konce obce) není podle § 14 odst. 1 zákona 13/1997 Sb. součástí silnice. Proto pravidelná údržba této vegetace není povinností majetkového správce silnice. Silniční vegetace totiž neplní v průjezdním úseku žádnou funkci dopravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vytváří vzhled obce. Je proto povinností obce, přes kterou silnice prochází, aby se o údržbu silniční zeleně postarala.
„Správa silnic Moravskoslezského kraje zajišťuje sečení podél krajských silnic mimo jednotlivé obce. Letos jsme první sečení zahájili v červnu, druhou vlnu sečení plánujeme na září,“ doplnil technicko-provozní náměstek Milan Novák.