inmotion discount
stin

8.11.2016 Od konce října letošního roku mohou řidiči používat nově opravenou silnici II/452 Mezina – Razová. Investorem stavby s náklady ve výši cca 10 mil. Kč vč. DPH, která navázala na rekonstruovanou silnici z Bruntálu do obce Mezina dokončena v roce 2015, je Moravskoslezský kraj.

 

 mezina 2

 

"Aby se zabránilo padání uvolněné skály na komunikaci, byla podél ní vybudována dřevěná zábrana. Snažili jsme se, aby esteticky zapadla do krajiny, která je hojně navštěvována turisty," řekl vedoucí střediska Bruntál Jaroslav Kala.

 

 mezina 4

 

Součástí opravy v délce 1630m, která probíhala bez silniční uzávěry, bylo vyfrézování vozovky, lokální sanace, pokládka nového povrchu, provedení stavební údržby 5 propustků, úprava nezpevněných krajnic, údržbové práce příkop, rekonstrukce zábran proti padání kamenů, rekonstrukce obrub a výšková úprava 2 uličních vpustí. 

 

mezina 3