18.3.2016Ve čtvrtek 17. března proběhl čtvrtý ročník konference – Dopravní snídaně s BESIPEM, která řešila riziková a problematická místa na komunikacích našeho kraje s důrazem na železniční přejezdy a místa, u nichž je nebezpečným vlivem pevná překážka v blízkosti komunikace.

 

Smyslem akce, které se zúčastnili zástupci POLICIE ČR, Ministerstva dopravy ČR, Asociace krajů, Státního fondu dopravní infrastruktury, centra dopravního výzkumu a představitelé Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy bylo vzájemné setkání a výměna názorů vedoucí k budování bezpečné dopravní infrastruktury a také zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Za Správu silnic Moravskoslezského kraje byl přítomen ředitel Tomáš Böhm.

 

 besip

 

Poznámka:

Dopravní snídaně s BESIPEM je cyklus celospolečensky významných konferencí zabývajících se problematikou bezpečnosti na komunikacích. Jedná se o setkání špičkových odborníků na dopravní infrastrukturu, dopravní inženýrství a bezpečnost dopravy, ale také o setkání zástupců státní správy, vlastníků komunikací, správců komunikací a policistů z odborů služby dopravní policie.

 

V posledních letech v ČR zaznamenáváme vzrůstající počet vážných následků dopravních nehod, které v mnoha případech také souvisí s nepříliš bezpečnou dopravní infrastrukturou. V roce 2015 na našich komunikacích zemřelo 660 osob, což je oproti roku 2014 nárůst o 31 osob! Je nutné tento vzrůstající trend zásadním způsobem změnit a to je smyslem Dopravních snídaní s BESIPEM (zdroj: www.dopravnisnidane.cz )