12.6.2013 Druhá vlna dešťů, která zasáhla Moravskoslezský kraj během 10. – 11. června 2013 zaplavila i některé krajské komunikace. Nejednalo se naštěstí o velký problém. Nejhorší situace byla na Opavsku.  Předpokládaná předpověď počasí  pro  oblast  MSK se začala  naplňovat již v dopoledních hodinách v pondělí  10. 6. 2013. Odpolední místní bouřky s průtrží mračen nasáklá půda vodou již nestačila pohlcovat. Dešťové srážky  a následně voda z lesů a polí pak stékala do nižších poloh  a  do vodotečí melioračních příkopů, místních potoků  a následně  do povodí řeky Moravice a Opavy. Splachové vody  se přelévaly  z okolních  převážně zemědělsky obdělávaných ploch  přes příkopy a silnice. Tato  situace kulminovala v dopoledních  hodináchtj. 11. 6. 2013. Postupně byly úseky silnic osazovány, v místech přelivů okolních vod přes vozovky, nebo v místech, kdy silniční propustky nestačily převádět  vody pod silnicemi, dopravním značení  s omezením rychlosti. Jednalo se o tyto úseky:

-    II/443     Uhlířov-Štáblovice

-    II/463     Skřípov-st. Ves (lesní úsek)

-    II/464     Raduň-Kylešovice

-    III/4643  Kylešovice-ChvalíkoviceZ důvodu  vysokého přelivu vod  z okolních pozemků byla silnice III/44346  zcela   uzavřena již v dopoledních hodinách 11. 6. 2013. Zaznamenali jsme i mimořádný průtok místního potoka Raduňka v Raduni, kde jsme spolu s   dobrovolnými hasiči a v kontaktu s Obecním úřadem Raduň monitorovali protékající vodu  pod mostem  (464-008). K vybřežení místního potoka  a vzniku škody na tomto objektu však i při kulminaci v odpoledních hodinách nedošlo.

Na silnicích I. tříd došlo k přelivu  vod z lesa a to  na silnici I/57 za obcí Kajlovec ve směru do Fulneku. Po zklidnění srážek v odpoledních hodinách, byly všechny  úseky  znovu otevřené pro plný a neomezený provoz, hladina vody v potoce Raduňka taktéž znatelně poklesla. Další drobné problémy, které však nekomplikovaly provoz, byly v Petrovicích na Karvinsku a na Novojičínsku v Bludovicích. Jednalo se opět o vodu stékající z polí.