21.12.2015 Letošní stavební sezóna na silnicích byla mimořádná. Na to, jak ji zvládli silničáři Správy silnic Moravskoslezského kraje, jsme se zeptali ředitele Tomáše Böhma.
 

 ředitel

 

 

Pane řediteli, jak hodnotíte rok 2015 z pohledu množství staveb, které se realizovaly na moravskoslezských silnicích?

 

Letošní rok je opravdu, co se týče množství silničních staveb, výjimečný. Nejprve bych začal několika čísly. Do konce roku 2015 budou dokončeny všechny stavby, které jsou realizovány v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Jedná se o 24 staveb v hodnotě přes 1 mld. Kč. Kromě staveb financovaných z EU jsme rekonstruovali 25 mostů s celkovými náklady kolem 120 mil. Kč, nově vybudovali 1 novou okružní křižovatku a díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu Moravskoslezského kraje jsme opravili dalších 45 úseků silnic II. a III. tříd napříč celým regionem. Od přidělení dotace do dneška jsme stihli stavby připravit, vybrat zhotovitele v otevřených výběrových řízeních a v současnosti se dá říci, že máme splněno. Můžeme tedy konstatovat, že jenom letos to bylo celkem 95 silničních staveb v hodnotě 1,5 mld. Kč, u kterých Správa silnic zajistila veškerou přípravu. V současnosti už vybíráme a připravujeme další stavby pro následující stavební sezónu. Zde je nutné zmínit a hlavně poděkovat za velice dobrou spolupráci s pracovníky odboru Evropských projektů a Odboru investic Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.


O silnice II. a III. třídy se Moravskoslezský kraj stará od roku 2001. Do té doby byly ve správě státu. Jaký byl vnitřní dluh u regionálních silnic v době jejich převzetí?

 

V době, kdy se od státu přebírala krajská silniční síť, jsem byl u zrodu Správy silnic Moravskoslezského kraje, jako příspěvkové organizace kraje. Dá se říci, že silniční síť tehdy byla zanedbaná a vnitřní dluh u regionálních silnic je odhadován na zhruba 8 miliard korun. Kraj zpočátku ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury investoval do jejich výstavby a modernizace pouhých 250 milionů korun ročně, teprve postupně byly finance na tento účel navyšovány. Pro zajímavost jen do souvislých oprav a rekonstrukcí mostů se za posledních 15 let vynaložily skoro 3 miliardy korun z krajského rozpočtu. V roce 2005 Moravskoslezský kraj inicioval vznik tzv. „Bílé knihy“ silničního hospodářství. Jedná se o unikátní projekt, který systematicky mapuje stav komunikací II. a III. tříd na území kraje a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na této silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií.

 

Jak se změnila práce silničářů a vnímání Vaší práce v porovnání se začátky v roce 2001?

 

Za dobu 15 let jsme ušli velký kus cesty. V dnešní době snad už nikdo nepochybuje o tom, že je potřeba budovat a modernizovat silniční síť, která přímo úměrně zvyšuje konkurenceschopnost regionu, jeho dostupnost a atraktivitu z pohledu investorů. Zapojení Moravskoslezského kraje do systému dotační podpory modernizace regionální silniční sítě z prostředků Evropské unie znamenalo zásadní změnu dynamiky modernizačních prací. V roce 2006 byla poprvé překročena magická hranice jedné miliardy souhrnné roční dotace do krajských silnic. Ze strukturálních fondů EU v rámci Společného regionálního operačního programu získal Moravskoslezský kraj v letech 2005–2007 dotaci 680,1 mil. Kč. K dotování výsledného jednatřicetiprocentního podílu spolufinancování pro čerpání z prostředků Společného regionálního operačního programu kraj poskytl finanční prostředky ve výši 269,5 milionu korun. V modernizaci silnic se tak povedlo zrekonstruovat téměř 117 kilometrů silnic a 24 mostů. Součástí modernizace byly i významné stavby regionálních silnic mimořádného dopravního významu – komunikace II/479 Českobratrská II. v Ostravě, ve své době největší krajská investice do silniční sítě v České republice, silnice II/462 obchvat Větřkovic a Jelenice a přeložka silnice II/476 v Třinci. Celková délka těchto novostaveb činí 7,4 km. Rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy pokračovaly i v plánovacím období 2007–2013 v rámci Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Do konce plánovacího období se za přispění prostředků EU uskutečnila realizace 120 staveb v hodnotě více než 4 miliard korun. Zmínil bych například rekonstrukci dvou mostů v Návsí nebo rozsáhlou rekonstrukci silnice Rýmařov – Ondřejov či nově vybudovanou prodlouženou ulici Bíloveckou v Ostravě. Pro plánovací období 2014–2020 se v rámci Integrovaného regionálního operačního programu očekává dotace na modernizace a rekonstrukce krajské sítě ve výši téměř 1,6 miliardy korun.

 

Pane řediteli, v závěru se vraťme k hlavní činnosti Správy silnic, což je letní a zimní údržba krajských komunikací. Jak hodnotíte letošní letní údržbu a jak jste připraveni na zimu?

 

Kromě přípravy staveb a jejich dozorování, které mají na starosti zaměstnanci jednotlivých technicko-správních úseků, jsme prováděli údržbové práce. Letošní extrémně teplé počasí mělo vliv na způsob prováděných prací našimi provozáky. V těch nejteplejších dnech se, pokud to bylo možné, pracovalo v zalesněných úsecích nebo v brzkých ranních hodinách. I přes tyto extrémní podmínky, jsme mimo jiné stihli provést vysprávky výtluků po zimním období, vyčistit další kilometry příkopů a dvakrát posekat travní zeleň v celé šířce silničního pozemku podél všech krajských komunikací. Zima je pro silničáře tou hlavní činností, na kterou se chystáme již během léta. V současnosti jsme připraveni včetně zásoby potřebných posypových materiálů. Je však nutné zdůraznit, že máme k dispozici kolem stovky sypačů a ty provádějí úklid zasněžených silnic postupně od těch nejdůležitějších až k méně frekventovaných. V současnosti na všech cestmistrovstvích držíme nepřetržité pohotovosti a jsme připraveni k výjezdu.

 

V závěru mi dovolte, abych poděkoval všem našim zaměstnancům za dobrou práci a popřál jim hodně zdraví, dalších pracovních úspěchů a hlavně pohodu nejen u vánočního stromečku, ale po celý příští rok.