17.12.2015  Na dnešním jednání Zastupitelstva Moravskoslezského kraje byla schválena devátá aktualizace tzv. „Bílé knihy“, která obsahuje seznam investičních staveb a investičních záměrů dle požadavků silničářů, jednotlivých měst a obcí našeho regionu a vyhodnocuje potřebnost investic, rekonstrukcí a modernizací na krajské silniční síti prostřednictvím škály konkrétních transparentních kritérií.
 
Tento hlavní dokument v oblasti dopravy je zpracováván od roku 2006 a již v říjnu a listopadu byl projednán a schválena Výborem pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje a poté Investiční komisí. V současnosti obsahuje celkem 451 staveb. Celkový finanční objem aktualizovaných staveb lze jen velmi složitě odhadnout, neboť u některých staveb, zejména v městských aglomeracích, jsou jakékoliv propočty ovlivněny faktory přeložek inženýrských sítí, majetkovým vypořádáním, územními vlivy apod. Velmi hrubě orientačně lze hovořit o 13,7 mld. Kč. V současnosti je z celkového počtu projekčně rozpracováno zhruba 30 % projektů. Tyto stavby jsou v různé fázi projekční a investorské přípravy (studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení) s předpokladem realizace v nadcházejících obdobích. 
 
V roce 2015 bylo ukončeno celkem 80 staveb evidovaných v „Bílé knize“ s finančními náklady ve výši 1,3 mld. Kč, které byly financovány z rozpočtu MSK, fondů Evropské unie a spolufinancováním měst a obcí. Nově zařazených staveb je v letošním roce celkem 47 v odhadovaném finančním objemu cca 1 mld. Kč.  
 
Aktualizovaná Bílá kniha zahrnuje intenzivní přípravu také projektů, které byly vybrány do možného financování z programu IROP - Integrovaný regionální operační program pro plánovací období 2014-2020.