8.12.2015 Užitečná se ukázala spolupráce, zahájená v loňském roce, s hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje při provádění kácení a ořezech stromů kolem krajských komunikací.
 

„V rámci celého kraje nám Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje pomáhá v likvidaci velkých, přestárlých stromů, které by mohly v budoucnu způsobit problémy na našich silnicích. Jedná se o nový způsob spolupráce, kdy silničáři vytipují lokality na kácení, zajistí příslušná povolení a označení silnice pro bezpečný průjezd vozidel, záchranáři provedou kácení pomocí vlastní techniky,“ řekl technicko-provozní náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Milan Novák. Silničáři následně po provedeném zásahu zajišťují úklid silničních pozemků.

 

 ořezy2

 

V současnosti se takováto spolupráce odehrávala na silnici č. III/44325 Budišov n. B. - Staré Oldřůvky na Opavsku.

 

 ořezy3

 

Spolupráce se naplno rozběhla začátkem března letošního roku. Vzhledem k tomu, že práce na údržbě silniční zeleně je hodně, Správa silnic využívá i jiné dodavatelské firmy, zatímco menší ořezy a kácení provádí vlastními zaměstnanci. Každý pokácený strom musí mít vyřízeno povolení ke kácení, které vydávají jednotlivé odbory životního prostředí na úřadech měst a obcí. Nejčastější příčinou, která vede k odstranění stromu, je jeho stáří a špatný zdravotní stav.