7.12.2015 Informace o tom, že letošní stavební sezóna byla velmi náročná zazněly již mnohokrát, to co je však potřeba ještě dodat je poděkování všem zaměstnancům Správy silnic, zhotovitelům, projektantům i dozorům staveb, konstatoval ředitel Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáš Böhm.
 

„Jsem hrdý na své kolegyně a kolegy, kteří byli schopni ve velice krátkém čase připravit tak velký objem staveb, realizovaných v roce 2015 a následně většinu z nich i dozorovat a samozřejmě také administrovat. V tomto roce bylo realizováno celkem 95 oprav a rekonstrukcí v hodnotě jedné miliardy korun. Bez spolupráce a dobré koordinace všech činností bychom to zřejmě v termínu nebyli schopni stihnout,“ doplnil Tomáš Böhm a uzavřel. „Díky patří také veřejnosti, která musela strpět mnohá omezení při průjezdu obcemi i městy napříč celým Moravskoslezským krajem.“

 

Kromě stavebních prací silničáři v kraji prováděli také běžnou údržbu silnic, která spočívá v letních měsících hlavně v sečení travního porostu, v čištění a hloubení příkopů, údržbě odvodňovacích systémů silnic a dopravního značení. V jarních i podzimních měsících jsou to především ořezy stromů a keřů, čištění komunikací a v neposlední řadě provádění vysprávek výtluků na krajských komunikacích. Za to všem vedoucím jednotlivých středisek a celým provozním úsekům Správy silnic Moravskoslezského kraje patří poděkování, doplnil ředitel Böhm.