4.12.2015 Mimořádně náročná letošní stavební sezóna skončila. Na krajských silnicích se již nyní realizují drobné dokončující práce, které se mohou provádět v těchto klimatických podmínkách. V roce 2015 bylo celkem dokončeno 95 staveb, které byly financovaný z různých zdrojů.
 Souvislá oprava v Řece na Frýdeckomístecku

 Řeka2

 

V současnosti byla ukončena poslední stavba realizována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko pro období 2007-2013. V tomto programovacím období bylo realizováno celkem 120 staveb, které zahrnovaly rekonstrukci 46 mostů, výstavbu 13 km nových silnic a 330 km modernizovaných komunikací. Moravskoslezskému kraji, který ze svého rozpočtu vynaložil na tyto stavby celkem 1,5 mld. Kč, se podařilo získat z Evropské unie další 4 mld. Kč.

 Rekonstrukce komunikace Krmelín-Brušperk-Fryčovice

Brušperk5

 

V celkovém čísle 95 staveb je kromě 24 staveb financovaných Evropskou unií a dokončených letos, také zahrnuto 25 mostů, které byly opraveny v rámci Mostního programu Správy silnic Moravskoslezského kraje s nákladem 120 mil. Kč, jedna investiční stavba okružní křižovatky v Ostravě za necelých 27 mil. Kč a protihlukové opatření na ulici Plzeňská v Ostravě za 14 mil. Kč.

 Souvislá oprava v Čakové na Bruntálsku

 Čaková3

 

Poslední skupinou realizovaných staveb byly souvislé opravy povrchů na silnicích II. a III. třídy. Jednalo se celkem o 45 staveb napříč celým Moravskoslezským krajem za necelých 300 mil. Kč. Tyto opravy byly financovaný ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu kraje.

 Nový most v Návsí na Frýdeckomístecku

 Návsí4

 

Mimo zmíněné stavební práce se v letošním roce čistily příkopy, opravovaly propustky a menší závady na komunikacích finišerem, který si pro tyto účely Správa silnic MS pořídila v minulém roce.