2.12.2015 Prodloužená Bílovecká je hotova. Práce na zhruba jeden a půl kilometru dlouhé spojnici k dálnici D1 odstartovaly v říjnu roku 2013. Stavba, která ulehčí život řidičům i obyvatelům městské části Ostravy-Svinova, si vyžádala kolem sta milionů korun.
 

Bílovecká2  

 

„Celkové náklady na celou stavbu, která zahrnuje tři mosty, veřejné osvětlení, protihluková opatření i nové chodníky, činily zhruba 107 milionů korun. Na stavbu se kraji podařilo získat dotace z Evropské unie. Ty pokryjí 85 procent celkové částky, 21 milionů dofinancoval kraj ze svého rozpočtu, téměř jeden a půl milionu korun poskytlo město Ostrava," říká Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje.

 

  Bílovecká3

 

Nový úsek prodloužené Bílovecké se napojuje u kruhového objezdu v přednádražním prostoru Ostravy-Svinova, vede podél železniční trati směrem na Polanku nad Odrou, protíná mimoúrovňově Rudnou ulici a napojuje se na přivaděč k dálnici D1 z  Polanecké ulice. Zhotovitelem stavby, kterou připravila Správa silnic Moravskoslezského kraje, byla společnost SDS EXMOST, s. r. o. 
 

 Bílovecká6

 

„Spojnice k dálnici odkloní nákladní dopravu mimo bytovou zástavbu Ostravy-Svinova, takže se v této městské části sníží hluk i prašnost. Řidičům se zase díky stavbě zkrátí čas průjezdu a celkově se zvýší dopravní bezpečnost,“ sdělil Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu.

 

 Bílovecká4

 

Prodloužená Bílovecká byla letos poslední realizovanou dopravní stavbou v Moravskoslezském kraji. V tomto roce se podařilo do dopravní infrastruktury kraje celkem investovat zhruba 1,5 miliardy korun, které zajistily realizaci 95 dopravních staveb, zahrnujících rekonstrukci 25 mostů. Na opravy komunikací letos kraj obdržel 247 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), z evropských peněz se mu podařilo získat přes miliardu korun. Dalších 47 milionů plynulo z rozpočtu kraje.

 

 „Správa silnic Moravskoslezského kraje, která je pověřena správou krajských komunikací, všechny stavby připravila do fáze vydání stavebních povolení.  Letošní rok byl v počtu staveb opravdu rekordní. V současnosti intenzivně pracujeme na přípravě dalších staveb, které se budou realizovat v nadcházejícím období,“ řekl ředitel Tomáš Böhm.

 

 Bílovecká5

 

 „V dalších opravách, výstavbě a modernizaci silnic II. a III. tříd, které kraj spravuje, budeme pokračovat i v příštím programovacím období EU.  V současné době připravujeme projekty za zhruba 1, 6 miliardy korun. Přestavby by se tak měla dočkat například estakáda Bazaly v Ostravě, průtah Horní Suché nebo silnice Frýdek-Místek – Lískovec,“ doplňuje Martin Sikora, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

 

 ROPlogo