26.11.2015 Na komunikaci č. III/48410 mezi Lhotkou a Metylovicemi byly nově postaveny  dva mosty s ev. č. 48410-3 a 48410-4 s náklady ve výši 3,3 a 3,2 mil. Kč vč. DPH, financované z „Mostního programu 2015“ Správy silnic Moravskoslezského kraje.

Původní most ev. č. 48410-4

 Metylovice3

 

Nový most ev. č. 48410-4

 Metylovice2

Původní mosty, s neznámým datem postavení, byly ve velmi špatném stavu. U obou mostů byla narušena nosná konstrukce trhlinami.

Nový most ev. č. 48410-3  je trubní s přesypávkou s monolitickými čely. Hlavní nosnou konstrukci tvoří ocelová flexibilní konstrukce tvaru uzavřené kruhové klenby, která je vložena do částečně demolovaného otvoru původního mostu a ukončena betonovými čely s kamenným obkladem. Mostní objekt je o jednom poli s délkou přemostění 3 m. Bezpečnost vozidel zajišťuje římsa oboustranně osazená nad čely mostu. Na římsy je instalováno zábradelní svodidlo se svislou výplní.

 

Původní most ev. č. 48410-3

 Metylovice5

 

Nový most ev. č. 48410-3

Metylovice4Nová nosná konstrukce mostu ev. č. 48410-4 je tvořena ocelovou uzavřenou trubní konstrukcí typu Tubosider s přesypávkou. Celková délka nosné ocelové konstrukce je 14,40 m. Na vtoku a výtoku je svah upraven pomocí gabiónových stěn. V místě mostního objektu jsou taktéž osazena nová silniční svodidla s náběhy. Jedná se o most mimo obec, proto nebyla potřeba zřízení chodníků. Chodci jsou proti pádu chráněni ocelovým silničním zábradlím, které je osazeno nad otvory na vtoku i výtoku.