12.11.2015 Ve skladech Správy silnic Moravskoslezského kraje(SSMSK) v regionu je navezeno přes 30 tisíc tun soli, 450 m3 solanky a 55 tisíc tun inertního posypu na zajištění sjízdnosti cest v zimním období. SSMSK udržuje v regionu 3542 kilometrů silnic, z toho 900 kilometrů v prvním pořadí důležitosti, 1 050 kilometrů silnic v II. pořadí a 1 423 kilometrů silnic ve třetím pořadí časového plánu. V Moravskoslezském kraji je 169 kilometrů silnic, které se v zimě neudržují. Údržba krajských silnic v regionu si minulou zimu vyžádala 177 milionů korun.
 

V rámci strojních investic letos SSMSK pořizuje čtyři nové sypače za 22 milionů korun, se sněhem tak letos může bojovat 135 vlastními sypači. V případě nutnosti posílí kapacitu pluhy a sypači dodavatelských firem. Novinkou je hala na uskladnění 1 900 tun posypové soli v Hrabyni.

 

tiskovka4 

 

„V současnosti je připravena technika v podobě aut se zimní sypací nástavbou, pluhy, radlicemi a nádržemi na solanku. V druhé polovině listopadu se začnou instalovat dřevěné protisněhové zábrany v celkové délce přes 45 kilometrů ve vytipovaných místech, kde vznikají působením větru sněhové jazyky,“ říká Tomáš Böhm, ředitel SSMSK. Doplňuje, že letošní zimní údržba dozná některých změn.

 

 

 

„Především jde o úsek Hrabyňského kopce mezi Ostravou a Opavou v souvislosti s otevřením nového úseku silnice I/11. Nová komunikace první třídy zde bude udržována chemicky. Současně bude v zimě udržována také stará komunikace přes Hrabyňský kopec,“ dodává Tomáš Böhm.

 

 zimaTK

 

V případě výrazného zhoršení povětrnostních podmínek s intenzívním sněžením, kdy bude důležité techniku zimní údržby soustředit na údržbu nového úseku silnice I/11, bude Hrabyňský kopec uzavřen v úseku od místní komunikace za mimoúrovňovou křižovatkou Mokré Lazce po památník v Hrabyni. V případě přerušení sjízdnosti zmíněného úseku bude na staré silnici instalováno svislé dopravní značení včetně označení objízdné trasy.

 

Vysoké nároky se kladnou na přípravu dispečerů, kteří každoročně procházejí důkladným proškolením, což završují znalostním testem. Práce dispečerů zimní údržby je velmi náročná a zodpovědná, neboť musí v situacích zimního počasí se sněžením, náledím nebo závějemi zajistit včasnou průjezdnost všech důležitých komunikací dle časových lhůt.

 

Zimní údržba, která každoročně začíná 1. listopadu a končí 31. března, má dle zákona přesně stanovená pravidla a sypače vyjíždějí na komunikace podle stanovených pořadí důležitosti. Většina problémů při zimní údržbě našich silnic však vzniká neukázněností řidičů, kteří přecení své řidičské schopnosti a například zablokují průjezd naší technice. Vznikají tak zbytečné komplikace, což má dopad na zdržení vozidel údržby a na plynulost silničního provozu v těchto úsecích.

 

******
Jednou z hlavních činností Správy silnic Moravskoslezského kraje je údržba komunikací v zimním období. Každoročně před zahájením zimní sezóny, která u silničářů začíná 1. listopadu a končí 31. března, probíhá důkladná příprava. Hlavním dokumentem, který je předkládán Radě Moravskoslezského kraje, je Zpráva o zajištění zimní údržby. Ta je nadřazena šesti samostatným plánům zimní údržby silnic jednotlivých středisek SSMSK a Ostravských komunikací, a. s. (zajišťující údržbu v městě Ostrava) a poskytuje podrobný návod řídícím pracovníkům zimní údržby silnic na všech úrovních k řešení případných kalamitních a mimořádných situací, které se mohou vyskytnout. Současně řeší metodiku zabezpečení dispečersko-zpravodajské služby od okresní po celostátní úroveň. Tento plán obsahuje ucelený přehled odpovědných osob, jednotlivých dispečerských pracovišť středisek SSMSK, vyčleněné techniky a udržované silniční sítě v sezóně zimní údržby silnic 2015/2016 v Moravskoslezském kraji.