4.11.2015 Prvním listopadem začalo pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, stejně jako v jiných krajích, zimní období. Silničáři v našem kraji zatím zimní techniku nemuseli použít. Ta je připravena k výjezdu včetně proškolených řidičů, kteří v těchto dnech drží pohotovost hlavně v nočních a ranních hodinách, kdy mohou silnice a hlavně mostní objekty na nich namrzat.
 

Současné klimatické podmínky stále umožňují dokončování souvislých oprav silnic a oprav mostů, které z nejrůznějších důvodů mohly být zahájeny až na podzim. U těchto staveb se předpokládá ukončení nejpozději do poloviny listopadu.


Jedná se o probíhající práce na těchto úsecích silnic:

III/4824 Kopřivnice – Lubina

III/4832 Žilina – Životice

III/467 Kravaře – průtah

II/469 a III/46613 Poruba – Děhylov

III/46611 Petřkovice-Ludgeřovice


Kromě souvislých oprav dále pokračují práce na rekonstrukcích a opravách mostů, z nichž některé budou pokračovat ještě v příštím roce.

 

 stavby2

 

Stavební práce probíhají na těchto mostech:

ev. č. 4841-4 Lhotka                                               

ev. č. 0577-2 Holasovice

ev. č. 01145-3 Košařiska                               

ev. č. 4545-10 Staříč                                

ev. č. 4607-2 Sádek 
                            

Všechny stavební činnosti v současnosti probíhají tak, aby v případě potřeby byl zachován průjezd pro vozidla zimní údržby.