30.10.2015  Zvýšení bezpečnosti pro pěší a plynulý silniční provoz, to byly hlavní důvody pro výstavbu nové okružní křižovatky ve Slezské Ostravě, který propojuje ulice Michálkovická, Hladnovská a Keltičkova. Dnešním dnem bude nový kruhový objezd za 26,8 mil. Kč včetně DPH uveden do provozu.
 

 keltikova4

 

Investory stavby byly statutární město Ostrava a Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, která zajistila celou přípravu stavby. Náklady města Ostravy byly zhruba 16,7 milionu korun s DPH, Správa silnic Moravskoslezského kraje vynaložila, včetně DPH dalších 10,1 milionu korun.

 

 keltikova3

 

V rámci stavby došlo k vybudování například nového veřejného osvětlení, chodníků, nového trolejového vedení pro trolejbusy MHD či ke stavbě přeložek nadzemních i podzemních inženýrských sítí. Součástí stavby byly vegetační úpravy a samozřejmě nový povrch komunikace III/4721.

 

 keltikova2