23.10.2015   V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko byla nově rekonstruována silnice č. II/452 mezi Bruntálem a Mezinou na Bruntálsku. Náklady na stavební práce, které byly zahájeny na podzim roku 2014 a ukončeny v říjnu letošního roku, jsou ve výši cca 49 mil. Kč vč. DPH.
 

 mezina2

 

Součástí celé rekonstrukce vozovky byla také oprava mostu ev. č. 452-012 přes místní bezejmenný potok a rekonstrukce mostu ev. č. 452-013 přes Mezinský potok, výstavba přes 30m dlouhé opěrné zdi a vybudování dešťové kanalizace s odvodněním komunikace. V celém čtyřkilometrovém úseku byly provedeny vegetační úpravy včetně náhradní výsadby. 

 

 mezina3

 

ROPlogo