20.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.


6 - Rozhovor s vedoucím střediska Nový Jičín Ing. Zbyňkem Kubalou

1)    Letošní léto bylo extrémně horké a takřka bez srážek, což na jedné straně umožňovalo práce v terénu, na druhé straně úmorné vedro některé druhy prací vyloučilo. Co se Vám letos v létě během údržby podařilo provést vlastními zaměstnanci?

„I když jsou zaměstnanci zvyklí na práci v extrémních teplotách, letošní léto bylo pro silničáře opravdu úmorné. Přesto jsme letní údržbu silnic v rámci možností provedli. Například ve dnech těch největších veder jsme pracovali převážně v lesních úsecích, kde byli naši lidé alespoň trochu chráněni. Kromě běžné letní údržby, která spočívá v čištění příkopů, údržby silniční zeleně a samozřejmě vysprávek silnic, byly kompletně zrekonstruovány dva propustky ve Vésce a v současné době se dokončuje rekonstrukce propustku na silnici III/04736 mezi Suchdolem n.O. a Mankovicemi.“

 Oprava propustku

 rozhovorNJ3

 

2)    Každoročně se v rámci plánu strojních investic pořizuje nová technika, která nahrazuje tu starou nebo doplňuje chybějící. Pořídili jste v letošním roce silničářskou techniku, pokud ano jakou a k jakým účelům bude sloužit?

„Vzhledem k tomu, že silničářská technika je finančně náročná, každým rokem při přípravě plánu nákupu nové techniky zvažujeme to co je v daném roce pro nás nejvíce potřebné. V letošním roce jsme pořídili novou kropící nástavbu, která bude sloužit k čistění komunikací, uličních vpustí, silniční kanalizace a propustků. Dále jsme naši techniku posílili o novou podsvodidlovou sekačkou na traktorový nosič a nový sypač s kombinovanou nástavbouv zimním období pro inertní posyp a v letním období pro provádění vysprávek emulzí a kamenivem."

 Nová kropící nástavba

 kropikaNJ22

 

3)    Za několik týdnu začne pro silničáře zimní období a s tím spojená zimní údržba silnic. Jak jste připraveni na zimu. Došlo v provádění zimní údržby na Vašem středisku k nějakým změnám oproti loňskému roku?

„V zimním období 2015/2016 nemusí dojít na středisku Nový Jičín k žádným zásadním změnám v technologii údržby, ani ke změnám v již nastavených okruzích, což jsou pravidelné trasy jednotlivých sypačů. V současnosti již máme ve skladech zásobu posypové soli v množství 7800 tun včetně 1700 tun krajské rezervy. Stejně tak jsme již předzásobení kamennou drtí. Do konce měsíce října bude všechna technika přestavěna z letní údržby na zimní.“

 Kalibrace sypačů

 KalibraceNJ4