20.10.2014  Také zaměstnanci Správy silnic Moravskoslezského kraje se zapojili do Sbírky potravinové pomoci v rámci akcí Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. 

potraviny2