16.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.
 

5 - Rozhovor s vedoucím střediska Ostrava Ing. Markem Melichárkem

 

1)    Letošní léto bylo extrémně horké a takřka bez srážek, což na jedné straně umožňovalo práce v terénu, na druhé straně úmorné vedro některé druhy prací vyloučilo. Co se Vám letos v létě během údržby podařilo provést vlastními zaměstnanci?
 
„Přes extrémně horké letní měsíce v letošním roce, je i celý rok 2015 hodně horký z hlediska staveb. V letošním roce finišují jednak stavby financované z EU v hodnotě přes 1 mld. Kč a jednak souvislé opravy krajských komunikací, na které jsme ze SFDI a MSK obdrželi necelých 300 mil. Kč. Stavební boom jsme mohli zaznamenat na celém území našeho regionu včetně krajského města Ostrava. Během letošní stavební sezóny Ostrava zažila velký stavební nápor hlavně na páteřních komunikacích. Opravy probíhaly na ul. Muglinovská, nebo na ul. Mariánskohorská či ul. 28, října a ul. Opavská. Abychom ještě více nezhoršili průjezdnost městem, prováděli jsme údržbové práce mimo území Statutárního města Ostrava a soustředili se na oblasti např. v okolí Klimkovic, kde jsme prováděli strhávání krajnic z důvodu odvodnění silničního tělesa.“

 

 ostrava2

 

2)    Středisko Ostrava, pod které spadají také silnice II. a III. třídy, které spojují Ostravu s okolními obcemi jako je například Děhylov, Olbramice, Zbyslavice, Šenov nebo Vřesina, vykonává údržbovou činnost prostřednictvím a.s. Ostravské komunikace. V celém ostravském regionu je několik vlastníků silničních sítí a vyznat se, kdo má tu nebo onu silnici na starosti je pro občany složité. Jakým způsobem údržba silnic v Ostravě a jejím okolí probíhá a jak je rozdělena?

 

„Silniční síť okresu Ostravu je opravdu velmi složitá a nejeden občan se ve změti majitelů a správců ztrácí. V rámci Statutárního města Ostrava máme 3 velké správce. Silnice I. tříd spravuje ŘSD správa Ostrava (označení silnic dvoumístným číslem), II. a III. tříd Správa silnic Moravskoslezského kraje (označení silnic tří a vícemístným číslem) a samotné město Ostrava. Ovšem i takto označená silniční síť může zamotat nejednomu hlavu např. ul. Plzeňská (od Vodárny po rudnou je ve správě SSMSK a od Rudné dále ve správě ŘSD) nebo ul. Mariánskohorská (od Vodárny po ul. Cihelní ve správě SSMSK a od Cihelní po Sokolskou třídu ve správě ŘSD). Jak vidíte, není to jednoduché a vůbec se nedivím, že občané jsou zmateni. Co se týče údržbových prací je situace jednodušší. Letní i zimní údržbu pro všechny zmiňované správce v rámci statutárního města provádějí Ostravské komunikace, a. s. Toto mají občané v paměti a veškeré své podněty nebo dotazy směřují na dispečink Ostravských komunikací.“   

 

 ostrava3

 

3)    Za několik týdnu začne pro silničáře zimní období a s tím spojená zimní údržba silnic. Jak jste připraveni na zimu. Došlo v provádění zimní údržby na Vašem středisku k nějakým změnám oproti loňskému roku?


„V letošním roce na území Ostravy nedochází v zimní údržbě k žádné zásadní změně. Silniční síť v rámci Statutárního města Ostrava zůstává rozdělena do šesti okruhů. Zásoba posypové soli je připravena ve skladech v množství 6 000t a 80 m3 solanky. Je však důležité podotknout, že zimní údržbou se zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami ve sjízdnosti silnic na místních komunikacích v zimním období. To by měli mít všichni řidiči na paměti a přizpůsobit svou jízdu aktuálním podmínkám. Ostravská silniční síť je složitá a nikdy nebudeme schopni například v době intenzivního sněžení, uklidit najednou všechny komunikace.“

 

 ostrava5