15.10.2015  Silnice č. II/474 z Jablunkova do Mostů u Jablunkova prošla rozsáhlou rekonstrukcí v délce 7 145m. Součástí stavebních prací byla úprava sjezdů, křižovatek a autobusových zálivů. Oprava komunikace, která plní nezastupitelnou roli v dopravní obsluze obce Mosty u Jablunkova a po níž je vedena také regionální autobusová doprava, probíhala od července do října letošního roku.
 

 jablunkov2

 
Součástí stavebních prací byla také rekonstrukce 16 propustků a 1 mostu. Stavba probíhala, v rámci spolupráce s obcí, v součinnosti s výstavbou nových úseků chodníků v obci Mosty u Jablunkova.

 

 Jablunkov3

 

Rekonstrukce byla realizována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s celkovými finančními náklady ve výši 36 mil. Kč vč. DPH.

 

 jablunkov4

 

jablunkov5

 

jablunkov6

 

ROPlogo