15.10.2015 Po třech měsících začaly pěším, cyklistům i motoristům sloužit v Krnově na ulici Čsl. Armády dva nově zrekonstruované mosty a opravená silnice mezi křižovatkami ulic Revoluční a Chářovská. Hotové dílo za zhruba 17 milionů korun dnes (15. 10.) slavnostně uvedli do provozu zástupci Moravskoslezského kraje, Krnova a zhotovitele – firmy JHP spol. s r.o.
 

 Krnovpska

 

Zrekonstruovaný třípolový most přes řeku Opavu má nový kabát v podobě betonových říms se zábradlím, novou izolaci a živičné povrchy. Spodní stavba byla zasanována a bermy mají nové dláždění. Rekonstrukce zahrnovala také přeložky elektřiny, veřejného osvětlení, telefonních kabelů a vodovodu. „Rekonstrukci tohoto mostu za zhruba sedm milionů korun uhradil ze svých zdrojů Moravskoslezský kraj. Práce, které probíhaly pouze s mírným omezením dopravního provozu, kdy byla doprava po etapách svedena do jednoho pruhu, trvaly od začátku července letošního roku do začátku října,“ říká Daniel Havlík, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

 

Krnov2

 

Souběžně probíhala i oprava druhého mostu, který je od prvního vzdálen zhruba půl kilometru, nový povrch i dopravní značení dostala také silnice v délce necelého kilometru. „Rekonstrukce mostu a silnice s celkovými náklady přes devět milionů korun byla součástí projektu Silnice 2015 – 7 staveb. Z 85 procent celkových uznatelných nákladů byla financována z evropských peněz, zbytek uhradil Moravskoslezský kraj,“ sdělil náměstek hejtmana pro evropské fondy, operační programy a regionální rozvoj Martin Sikora.

 

Krnov3

 

 
Zhotovitelem stavby, kterou připravila Správa silnic Moravskoslezského kraje, byla akciová společnost JPH mosty. Opravená silnice a mosty zajistí motoristům nejen větší komfort, ale i plynulejší výjezd z Krnova směrem na Horní Benešov. V příštím roce plánuje krnovský úřad opravu přilehlých chodníků.
 

Krnov4

 

„Rekonstrukce mostu přes řeku Opavu s délkou přemostění 38 m a mostu, který překlenuje místní náhon s délkou přemostění 3,6 m, byla nevyhnutelná. Stavebně technický stav by v budoucnu neumožňoval zachovat stávající únosnost mostů, které převádějí nákladní dopravu do místních firem,doplnil obchodně-investiční náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Jan Lukšo.

 

Krnov5