14.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.
 

4 - Rozhovor s vedoucím střediska Bruntál Ing. Jaroslavem Kalou

 

1)    Letošní léto bylo extrémně horké a takřka bez srážek, což na jedné straně umožňovalo práce v terénu, na druhé straně úmorné vedro některé druhy prací vyloučilo. Co se Vám letos v létě během údržby podařilo provést vlastními zaměstnanci?
 
„Letošní léto bylo teplé i v našich končinách, přesto středisko Bruntál provádělo standardně svoji běžnou údržbovou činnost, ať už spočívala v provádění vysprávek po zimně nebo kosení silniční zeleně. Ta má v našem okrese určitá specifika, neboť silnice procházející Chráněnou krajinnou oblastí Jeseníky s jiným režimem údržby. Do správy střediska Bruntál náleží také účelová komunikace Hvězda – Ovčárna, která je hojně využívána turisty. Během letních měsíců jsme ji důkladně vyčistili včetně parkoviště, aby byla připravena na nadcházející zimní turistickou sezónu. Kromě toho jsme vybudovali a zrekonstruovali několik propustků a například na silnici Dolní Moravice – Horní Václavov byly prohloubeny příkopy a „odvodňovací péro“. Zde bude ještě v letošním roce, pokud to dovolí klimatické podmínky, provedena souvislá oprava této komunikace. Samozřejmě i v těchto chladnějších měsících nadále pokračujeme ve výspravách nejen silnic II. a III. tříd, ale dle požadavků ŘSD se věnujeme opravám silnic I. třídy.“

 

 rozhovrbr4

 

2)    Každoročně se v rámci plánu strojních investic pořizuje nová technika, která nahrazuje tu starou nebo doplňuje chybějící. Pořídili jste v letošním roce silničářskou techniku, pokud ano jakou a k jakým účelům bude sloužit?
 
„V letošním roce jsme, v rámci strojních investic, pořídili podsvodidlovou sekačku na trávu, přídavné zařízení na traktorbagr nebo protipovodňové zábrany, které potřebujeme pro cestmistrovství Krnov, jehož některé objekty postavené v minulosti stojí v záplavové oblasti. V letošním zimním období bude na cestmistrovství v Bruntále k dispozici nový sypač s kompletním vybavením, který nahradí ten vysloužilý.“

Čištění příkopů 

 rozhovorBR6

 

3)    Za několik týdnu začne pro silničáře zimní období a s tím spojená zimní údržba silnic. Jak jste připraveni na zimu. Došlo v provádění zimní údržby na Vašem středisku k nějakým změnám oproti loňskému roku?
 
„Jako každý rok je nutné se na zimu připravit po všech stránkách, neboť zima v našich podmínkách dokáže někdy důkladně všechny prověřit. Okresní operační štáb projednal a schválil plán zimní údržby. Na středisko Bruntál bylo navezeno celkem 4100 tun posypové soli, která je uskladněna na jednotlivých cestmistrovstvích Bruntál, Rýmařov, Krnov a Jindřichov, kde je uskladněna také drť v přibližném objemu 11 000 tun. Během letních měsíců jsme na CM Rýmařov přetřídili smetenou drť z předchozího zimního období a ta může být opět použita letos. Středisko Bruntál má celkem 26 okruhů, na kterých budou provádět zásahy proškolení dispečeři zimní údržby. K dispozici pro zimní období 2015/2016 máme 29 sypačů a 5 fréz.“

 Třidička drti

 rozhovorbr2