12.10.2015 Jednou z oprav, které se v letošním roce realizovaly na Bruntálsku je souvislá oprava na silnici č. III/4583 v Čakové. Necelý dvoukilometrový úsek silnice se opravoval od srpna do začátku října letošního roku s finančními náklady ve výši cca 6 mil. Kč včetně DPH, které byly hrazeny z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury.  

 

akov2

 

Kromě souvislé opravy povrchu komunikace se obci Čaková buduje na jiném místě nová opěrná zeď v délce 205 m, která by měla být hotova koncem roku 2015. Finanční náklady ve výši cca 5,7 mil. Kč včetně DPH budou hrazeny z „Mostního programu“ Správy silnic Moravskoslezského kraje.

 

 akov3