7.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.
 

3 - Rozhovor s vedoucím střediska Frýdek-Místek Ing. Radomírem Vlkem

1)    Letošní léto bylo extrémně horké a takřka bez srážek, což na jedné straně umožňovalo práce v terénu, na druhé straně úmorné vedro některé druhy prací vyloučilo. Co se Vám letos v létě během údržby podařilo provést vlastními zaměstnanci?
 
„I přesto, že letní měsíce byly abnormálně horké, pracovníci střediska FM prováděli standardně všechny činnosti letní údržby, mezi které patří například starost o nově vysazené stromy a keře. V extrémně horkém a hlavně suchém létu, jsme byli nuceni po několika letech nově vysazenou silniční zeleň zalévat, aby neuvadla. Kromě letních prací na husté síti silnic I. třídy a rychlostních komunikací, které spravuje ŘSD ČR a Správa silnic na jejich pokyn provádí údržbu, jsme se věnovali hlavně opravám propustků a to například na silnici č.  II/684 Horních Tošanovicích, na silnici č. III/4773 ve Skalici, na silnici č. III/48413 v Janovicích, na silnici č. III/48414 v obci Krásná nebo na silnici č.  III/48314 v obci Pstruží.“
 
  rozhovorFM2
 
2)    Každoročně se v rámci plánu strojních investic pořizuje nová technika, která nahrazuje tu starou nebo doplňuje chybějící. Pořídili jste v letošním roce silničářskou techniku, pokud ano jakou a k jakým účelům bude sloužit?
 
„V letošním roce jsme se, v rámci strojních investic našeho střediska, dovybavili novou technikou na údržbu silniční zeleně. Pořídili jsme univerzální žací rameno, které bude zařazeno do strojního vybavení cestmistrovství Bílá a podsvodidlovou sekačku na cestmistrovství Frýdek-Místek. Velkou investicí pro naše středisko bude i nový sypač, který bude sloužit už v letošním zimním období.“

 

 FM4

 

3)    Za několik týdnu začne pro silničáře zimní období a s tím spojená zimní údržba silnic. Jak jste připraveni na zimu. Došlo v provádění zimní údržby na Vašem středisku k nějakým změnám oproti loňskému roku?
 
„Během přípravy plánu zimní údržby na nadcházející zimní období byly provedeny některé změny provádění údržby oproti minulosti.  Na rychlostní komunikaci R 48 a silnici I. třídy č. 56 je zimní údržba posílena o jeden sypač, to znamená, že zde budou jezdit vždy dva sypače najednou. V loňském roce jezdil vždy jeden sypač, který doplňoval traktor s 5m nebo 6m radlicí. Další změna je v okruhu na Šenovsku, kde údržba silnice č. 1/11 přechází částečně na středisko Karviná a částečně na středisko Ostrava, pro které zajišťují údržbu silnic Ostravské komunikace a.s.. Poslední, ale významná změna je na silnicích č. II/474 Mosty u Jablunkova a č. III/01179 Mosty u Jablunkova - Šance, které přechází z údržby inertními materiály na posypovou sůl. Zároveň toto vozidlo bude jako posilové pro 1/11 obchvat Mostů u Jablunkova, kde na úseku Mosty u Jablunkova „Na vrcholu“ v zimním období měly problém hlavně kamiony na výjezdu od státní hranice se Slovenskou republikou.“

 

 podsvodFM3