6.10.2015 Ve Starých Purkarticích je zprovozněn nový most přes Kobylí potok. Ten původní byl vystavěn v roce 1975 a pro svůj velmi špatný stavebně technický stav, nevyhovující konstrukcí a nízkou zatížitelnost musel být rekonstruován.
 

 purkartice2

 

Obyvatelé Starých Purkartic a projíždějící řidiči, kteří od července do září letošního roku užívali souběžné mostní provizorium, tak mohou jezdit po nově rekonstruovaném mostu.

 Původní most

 purkartice3

 

Stavba byla financována v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko s celkovými náklady ve výši 7,7 mil. Kč.

 

purkatice4

 

ROPlogo