5.10.2015 Rekonstrukce mostu v Morávce, který se nachází v Chráněné krajinné oblasti Beskydy a v ochranném pásmu vodního zdroje Morávka byla na přelomu srpna a září letošního roku ukončena. Stavba na silnici č. III/4774 byla realizována v náročném horském terénu od dubna roku 2014 do září 2015 s celkovými finančními náklady ve výši necelých 60 mil. Kč včetně DPH. Jedná se o jeden z nejdelších mostů našeho kraje s celkovou délkou 399,30 m a šířkou 9 m. Dvacetipolový most z prefabrikovaných KA-nosníků má délku přemostění 392,83 m s výškou mostu nad terénem, která je proměnná od 1,0 do 5,0 m.
 

 morvka2

 

Finančně náročný projekt byl realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko „Silnice 2014 – I. etapa“. Investorem rozsáhlé rekonstrukce byl Moravskoslezský kraj.

  

ROPlogo

 Stavební stav mostního objektu v obci Morávka ev. č. 4774-19 byl špatný, izolační systém byl narušený, silně zatékalo na úložné prahy, které byly zatékáním značně poškozené a poškozovaly výztuž. Bezpečnostní prvky byly nenormové a odvodnění komunikace nevyhovující.

 

 morvka3

 

Po odbourání mostního svršku byla nosná konstrukce rozdělena na dvě části. Dělení bylo provedeno řezem v polovině mostu mezi předpjatými KA-nosníky. Opravovaná část byla zvednuta za použití lisů. Po provedení sanace úložných prahů a výměny 280 kusů ložisek, byla konstrukce spuštěna zpět na nová ložiska do nové polohy. Na povrch desky byla nanesena vrstva spojovacího můstku inhibitory koroze a byla vybetonována deska nová. Ta byla spřažena se stávajícími nosníky a její povrch následně vyhlazen pro zhotovení pečetící vrstvy. U všech opěr byl zbudován podpovrchový mostní závěr. Odvodnění mostního svršku je zajištěno pomocí mostních odvodňovačů. Celý most je samozřejmě vybaven novým bezpečnostním záchytným systémem.

 

Spodní stavba mostu byla očištěna vodním paprskem, špatně čistitelné plochy byly otrýskány křemičitým pískem. Následně byly, nejvíce poškozená místa, ošetřena aktikorozním nátěrem a byl aplikován nástřik migračního inhibitoru koroze. Dále byla provedena celková reprofilace a sjednocující stěrka.

 

morvka4

 

Komunikace byla v celé délce nahrazena novými vrstvami. Silniční svahy tvoří gabionová opěrná zeď a terén pod mostem byl kompletně zapažen dřevěnými kůly.