1.10.2015 Správa silnic Moravskoslezského kraje je rozdělena na šest středisek, která jsou rozmístěna po celém našem regionu. Abychom zjistili, jaké jsou odlišnosti ve způsobu prováděni údržby silnic, který musí být vždy přizpůsoben místním podmínkám, položili jsme všem vedoucím zmíněných středisek postupně tři stejné otázky.
 

2 - Rozhovor s vedoucím střediska Opava Ing. Petrem Kudelou

1)    Letošní léto bylo extrémně horké a takřka bez srážek, což na jedné straně umožňovalo práce v terénu, na druhé straně úmorné vedro některé druhy prací vyloučilo. Co se Vám letos v létě během údržby podařilo provést vlastními zaměstnanci?
 
„Důležitou činností při údržbě silnic je zabezpečení jejich správného odvodnění. Pokud na vozovce stojí voda, dříve či později se začnou objevovat poruchy, jejichž odstranění potom zvyšuje celkové náklady na letní údržbu. Proto každým rokem seřezáváme krajnice, čistíme a hloubíme příkopy, čistíme rigoly, propustky, vpustě apod. V letošním roce se začala objevovat závada na silnici II/443 v úseku Uhlířov – Štáblovice. Vlivem silně zaneseného silničního příkopu při větším dešti zůstávala na vozovce voda, která po odtečení zanechávala na vozovce nánosy bahna. Proto jsme provedli vyčištění příkopu v délce cca 500 m, čímž jsme závadu odstranili a přispěli tím ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.“

 

 Zálivková souprava
 RozhovorZliv
 
 
2)    Každoročně se v rámci plánu strojních investic pořizuje nová technika, která nahrazuje tu starou nebo doplňuje chybějící. Pořídili jste v letošním roce silničářskou techniku, pokud ano jakou a k jakým účelům bude sloužit?
 
„V letošním roce středisko pořídilo mechanizaci za více než 10 mil. Kč. Vedle plně vybaveného sypače pro cestmistrovství Hrabyně a kolového nakladače s podkopem pro cestmistrovství Hlučín to byly především stroje a mechanizmy z pořizovací hodnotou do 500 tis. Kč. V loňském roce jsme ve spolupráci s Ostravskými komunikacemi vyzkoušeli frézu na čištění, příp. hloubení příkopů podél silnic. Použití frézy se nám osvědčilo a proto jsme si letos pořídili svou vlastní. Příčné, resp. podélné trhliny ve vozovce můžeme od letošního roku spravovat novou zálivkovou soupravou, která nám jako jedinému středisku doposud chyběla. V loňském roce a rovněž i v první polovině toho letošního jsme věnovali velké úsilí kácení stromoví ohrožujících bezpečnost silničního provozu. K odstranění pařezů byla koupena fréza na pařezy na hydraulické rameno Unimogu. Vedle těchto mechanizmů byl pořízen tandemový vibrační válec pro cestmistrovství Vítkov.“

 

 Čištění příkopů
 RozhovorOP
 
 
3)    Za několik týdnu začne pro silničáře zimní období a s tím spojená zimní údržba silnic. Jak jste připraveni na zimu. Došlo v provádění zimní údržby na Vašem středisku k nějakým změnám oproti loňskému roku?
 
„Podmínky a pravidla zimní údržby vycházejí z tzv. Plánu zimní údržby, který je základním podkladem pro provádění zimní údržby silnic v okrese Opava. Úkolem zimní údržby je odstraňování nebo zmírňování nepříznivých povětrnostních podmínek a jejich důsledků na sjízdnost v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. a prováděcí vyhláškou č.104/1997 Sb., a to tak, aby tato činnost byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským zájmům na straně jedné a ekonomickým a technickým možnostem Správy silnic na straně druhé. Velmi důležitou roli hrají zkušenosti z minulých let. Na letošní zimu, stejně jako na ty předchozí, jsme připraveni a vždy se snažíme nenechávat nic na poslední chvíli nebo na náhodě. K dispozici máme více než 6 tis. tun posypové soli uskladněné v 5 halách a dalších 6,5 tis. tun inertního posypového materiálu, rozloženého rovnoměrně na 4 cestmistrovstvích. Připraveno bude 28 sypačů, kropička pro postřik solným roztokem, 12 traktorů pro pluhování, 8 nakladačů, sněhové frézy, zmrazkovače a další mechanizmy. Do služeb bude zapojeno 75 vlastních řidičů a 29 dispečerů. Pro případnou další potřebu máme nasmlouvané dodavatelské mechanizmy. S tímto vybavením budeme udržovat bezmála 800 kilometrů silnic.
Velkou a významnou změnou v letošní zimě bude zprovoznění obchvatu Mokrých Lazců. Na čtyřpruhu dlouhém zhruba 10,5 km vznikly dva nové okruhy, tomu jsme museli přizpůsobit jednak stav řidičů a mechanizace a jednak stav posypového materiálu. Již v loňském roce byla zahájena stavba nové haly na sůl na cestmistrovství Hrabyně, která byla dokončena v létě letošního roku. V současné době v ní máme uskladněno 1950 tun posypové soli. Novou silnici jsem měl již možnost několikrát projíždět. Je to nádherná cesta a zimní údržbu na ní bereme jako prestižní záležitost.“

 Nová hala na posypovou sůl v Hrabyni

 slHrabyni