30.9.2015 Na ulici Plzeňská v Ostravě se už od 25. 9. 2015 jezdí po novém protihlukovém povrchu. Protihlukové opatření, které spočívá v položení obrusné vrstvy ve formě speciálního protihlukového asfaltového koberce tak pomůže hlavně snížit hlučnost frekventované silnice č. II/647.
 

 plzensk2

 

Finanční náklady na opravu povrchu ve výši 16,6 mil. Kč vč. DPH, která trvala od poloviny srpna, jsou hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

plzensk5 

 

Složení živičné směsi je oproti klasickým povrchům jiné. Jedná se o asfalt modifikovaný pryžovým granulátem. Mletá guma tak ovlivňuje a modifikuje reologické a fyzikálnímechanické vlastnosti asfaltu a ve směsi s kamenivem zlepšuje odolnost ke vzniku mrazových trhlin a zvyšuje tak trvanlivost samotného povrchu komunikace. Hlavním očekávaným přínosem asfaltus mletou gumou jsou však zlepšené protihlukové vlastnosti asfaltových koberců.

 

 plzensk4