30.9.2015Silnice u Dolu František v Horní Suché na Karvinsku má nový povrch. V průběhu září byla, s nákladem 11 mil. Kč z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), opravena krajská komunikace č. II/474 vedoucí do průmyslové zóny „František“ v centru obce Horní Suché.
 

 Před opravou

Frantiek3

 

V délce 600 metrů tak byla provedena kompletní výměna všech tří konstrukčních vrstev vozovky. Účelem opravy bylo zvýšení únosnosti vozovky, jejíž asfaltový kryt byl již v podstatě rozdrolen, tedy v havarijním stavu. Závěrem bylo položeno nové vodorovné dopravní značení s trvanlivější úpravou plastovou barvou.

 Po opravě

 frantiek2

 

 SFDI2